• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om ditt tamdjur skadats eller dödats av rovdjur, eller om din gröda skadats av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

Detta gäller när vilt orsakar skada:

 • Skador ska förebyggas genom ordinarie jakt. Markägare och jakträttsinnehavare ansvarar för att minska skador som djuren orsakar.
 • Du ska själv göra förebyggande åtgärder. Länsstyrelsen kan ge råd. För vissa förebyggande åtgärder för viltskador orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås) kan du ansöka om stöd hos oss.
 • Har du gjort förebyggande åtgärder men ändå fått skador, kan vi i vissa fall ge ersättning. Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt.
 • Räcker inte de förebyggande åtgärderna, kan du ansöka om skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vilka ordinarie jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Anmäl alltid skadan till oss om du vill ha ersättning

Har du drabbats av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan? Då måste du först anmäla skadan till oss. Viltskador måste alltid besiktigas av en besiktningsperson som Länsstyrelsen har utsett. Du kan få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningspersonen.

Skador orsakade av fredade fåglar

Om du har fått en skada på din gröda av en fågelart som inte är jaktbar och vill söka ersättning för skadan gör du så här:

 1. Anmäl skadan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar kontakt med en besiktningsperson som i sin tur kontaktar dig om lämplig tid för ett besök.
 2. Besiktningspersonen gör en besiktning av skadan och en värdering av hur stort värde som gått förlorat. Besiktningen genomförs så fort som möjligt, senast inom tre dagar från det att skadan anmälts till Länsstyrelsen.
 3. När besiktningen är slutförd får du en kopia på besiktningsprotokollet. Denna skickar du sedan till Länsstyrelsen tillsammans med ifylld ansökningsblankett. Om du vill ha ersättningen utbetald till bankkonto - ange vilken bank!
 4. Länsstyrelsen skriver ett beslut om ersättning. Beslutet går inte att överklaga.

Angrepp på tamdjur

Om du misstänker att ett lodjur, en varg eller en kungsörn angripit dina tamdjur ska du så fort som möjligt kontakta en av Länsstyrelsens besiktningspersoner för en besiktning.

Besiktningspersonerna är verksamma i hela länet och nedan ser du vilket område de har närmast till. Besiktningen är kostnadsfri.

Södra delen av länet

Lasse Carlsson, telefon 076-116 35 99

Stellan Sjögren, telefon 070-850 08 95

Västra delen av länet

Rune Håkansson, telefon 070-564 20 33

Stefan Tagesson, telefon 070-550 88 85

Östra delen av länet

Anders Gunnarsson, telefon 070-290 89 08

Stellan Sjögren, telefon 070-850 08 95

Norra delen av länet

Anders Gunnarsson, telefon 070-290 89 08

Specialuppdrag som kräver rovdjursspårande hund

Stellan Sjögren, telefon 070-850 08 95

Robert Briland, telefon 070-631 88 80

Så går en besiktning till

Vid en besiktning kommer Länsstyrelsens besiktningsperson ut till dig för att avgöra om ett fredat rovdjur angripit dina djur eller om det finns någon annan orsak. Döda djur flås för att synliggöra skador, hål och blödningar innanför skinnet. Spår kan även säkras runt platsen där tamdjuret dödats/skadats.

För att i möjligaste mån underlätta arbetet för besiktningspersonerna, låt döda tamdjur ligga kvar på fyndplatsen. Viktig information kan gå förlorad om djuret flyttas. Täck gärna över djuren med en presenning.

Ansökan om ersättning för skador

Om Länsstyrelsens besiktningsperson vid besiktning kunnat konstatera att dina tamdjur eller din gröda angripits av fredade djurarter så har du möjlighet att söka ersättning för skadorna.

Blankett för ansökan om ersättning för viltskador och rovdjursrivna djur, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
351 86 VÄXJÖ

Det går också bra att skicka ansökan via e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Förebyggande åtgärder, regler och ersättningar

Här kan du ta del av förebyggande åtgärder, regler och vilka ersättningar som gäller för viltskador orsakade av vissa djurarter.

Kronhjortar kan orsaka skada på skog och gröda. I skogen skadas framför allt gran genom barkgnag. På jordbruksmark kan kronhjortar orsaka bet- och trampskador.

Om kronhjort orsakar andra allvarliga skador än på barrträd eller oskördad gröda kan du försöka förhindra detta. Du kan till exempel genomföra:

 • olika typer av förebyggande åtgärder som stängsling
 • ökad jakt på andra arter på samma plats
 • olika typer av skrämselåtgärder.

Råkar du ut för fågelskador ska du direkt sätta ut någon form av skrämselutrustning för att förhindra fler skador. Länsstyrelsen kan ge råd och bidrag till förebyggande åtgärder.

Ansök om bidrag till förebyggande åtgärder

Du som är lantbrukare kan ansöka om bidrag till förebyggande åtgärder. Du kan få bidrag till åtgärder som lockar och skrämmer fredade fåglar från skadedrabbade åkrar.

Ansök om ersättning för skador

Har din gröda blivit skadad av fredade fåglar kan du får ersättning. Du måste först ha gjort förebyggande åtgärder. Så här går ansökan till:

 • Anmäl skadan direkt till Länsstyrelsen.
 • En besiktningsperson utsedd av oss besiktar skadan när den upptäcks och sen igen i samband med skörd.
 • Ansök om ersättning. Din ansökan ska komma in till Länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan har upptäckts.

Om du inte har kunnat förutse skadan, till exempel om den inträffar första året i ett helt nytt område, kan vi betala ut ersättning även om du inte gjort förebyggande åtgärder.

Vi ersätter inte skador orsakade av vildsvin och ger inte bidrag till förebyggande åtgärder.

Råd för att förebygga skador i gröda

 • Sätt elstängsel runt fältet. Två till tre trådar hindrar vanligtvis vildsvinen från att besöka fältet.
 • Putsa kantzoner för att underlätta bevakning och jakt och försvåra för vildsvinen att smyga ut på grödan.
 • Använder du åtlar vid jakt eller har en viltåker så placera dem långt från åkermark och vallar. I kombination bör du jaga på marken.

Råd för att förebygga skador på tomt

 • håll tomten städad, ta bort fallfrukt, stängsla in komposten och röj bort sly.
 • undvik att utfodra annat vilt och fåglar för att inte locka in vildsvin på din tomt.
 • sätt upp elstängsel, eller annat staket på minst en meters höjd.
 • spela musik eller ha på radio på natten i trädgården.

Tips för att vildsvinssäkra din tomt, Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats.

Du får jaga vildsvin om du har jakträtt, och även utan jakträtt i din trädgård om djuren orsakar skada. Om du bor i detaljplanerat område behöver du tillstånd för att få använda skjutvapen:

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka om bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Du kan få bidrag för själva västen och vargstål.

Vid behov kan vi ge bidrag till västar till hundar i Polisens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Du kan inte få bidrag för tillbehör som vildsvinsskydd eller liknande.

Du kan skydda dina tamdjur mot rovdjursangrepp genom att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel. Rovdjursavvisande stängsel består till exempel av ett 4–5 trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med två eltrådar.

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få stängselbidrag

 • om du bedriver näringsverksamhet med får
 • om du bedriver näringsverksamhet med get
 • om du har utrotningshotade lantraser
 • om du har biodling
 • för att renovera tidigare uppförda rovdjursavisande stängsel.

I vissa fall kan du även få bidrag för mindre besättningar, eller om du har häst eller nötboskap. Kontakta Länsstyrelsen för att få mer information.

Villkor

 • Du måste underhålla stängslet i minst 5 år.
 • Ditt företag får inte ha ekonomiska svårigheter eller betalningskrav. Därför kan vi komma att ta en kreditupplysning när du söker bidrag.

Fler råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador på tamdjur och gröda:

Förebyggande åtgärder, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jakt-, vilt- och rovdjurshandläggarna

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss