Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förändrad skyddsjakt på trana och sångsvan

Sedan den 1 juli 2021 är det möjligt att skyddsjaga trana på eget initiativ under tiderna 1 april – 31 maj och 1 augusti – 30 september. Förutsättningarna för skyddsjakten är att fåglarna uppträder i flock på minst fem individer och att de skadar oskördad gröda. Rapportera hur många tranor du har skjutit till Länsstyrelsen senast den 31 december samma år. Det finns inga begränsningar av hur många tranor som får skjutas under skyddsjakttiden på eget initiativ.

För sångsvan gäller samma sak som för trana, fast under tiden 1 oktober – 31 mars.

Skyddsjakt på trana eller sångsvan under andra tider behöver du söka tillstånd för hos länsstyrelsen som vanligt.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt:

  • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
  • Av hänsyn till flygsäkerheten.
  • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
  • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inte heller hota artens bevarandestatus.

Om du skjutit ett rovdjur enligt §28 JF


Om du fredat dina tamdjur mot rovdjur enligt §28 jaktförordningen måste du anmäla till Länsstyrelsen.

 

  1. Djurägaren, eller den som verkar på uppdrag av djurägaren, ringer Länsstyrelsen på 010-223 70 00 (kontorstid 8:00-16:30). Efter kontorstid når du Länsstyrelsen på 010-223 71 07. Djurägaren rör ingenting utan väntar på en besiktningsperson.
  2. Länsstyrelsen skickar en besiktningsperson som gör en bedömning om djurägaren handlat i enlighet med lagen eller inte. Finns misstanke om brott, går ärendet till polisen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kungsgatan 8, Växjö