Foderskapande åtgärder

Logga Vild & bortskämd och en råbock

Naturligt växande foder bidrar till en viltstam i balans. Här får du kunskap och inspiration om foderskapande åtgärder i skog och mark.

Alla vinner på mer naturligt foder utspritt i landskapet. Det gynnar den biologiska mångfalden, de jaktbara djurens hälsa och reproduktion och minskar trycket på produktionsgrödor. Och det bidrar till en viltstam i balans.

Många foderskapande åtgärder är enkla att genomföra, till små eller inga kostnader. Det kan räcka med att röja lite annorlunda, göra attraktiva kvistar lättillgängliga vid avverkning, eller att utnyttja åkerkanter och marken under ledningsgator till vackra och betydelsefulla skalbaggsåsar.

På den här sidan har vi samlat kunskap och inspiration kring foderskapande åtgärder. Material är särskilt framtaget för

  • Markägare och jägare
  • Utbildningar för jägare
  • Exkursioner
  • Tjänstepersoner inom skoglig och agrar verksamhet.

Inspirerande filmer

I tre separata filmer berättar vi hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt, och varför det är så viktigt. Filmerna är uppdelade i åtgärder för skogslandskapet respektive jordbrukslandskapet. En film är en sammanfattning av de båda.

Vill du ha kortare filmklipp om specifika åtgärder finns dessa på projektet Vild & Bortskämds Youtubekanal Länk till annan webbplats..

Foderskapande åtgärder i odlingslandskapet

Foderskapande åtgärder i skog

Exkursionsmaterial om foderskapande åtgärder

I materialet finns en handledning i hur en exkursion kan genomföras samt underlag för exkursionsledaren för att kunna diskutera och visa olika exempel på foderskapande åtgärder och fodertillgången i landskapet.

Materialet lämpar sig i synnerhet för jägare och blivande jägare, markägare och den naturintresserade allmänheten som vill lära sig mer om hur människan kan påverka klövviltets tillgång på mat.

Materialet består av

Handledning för exkursionsledaren Pdf, 509 kB.

Kraftledningsgator Pdf, 494 kB.

Skogsvägar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Röjning i ungskog Pdf, 934.3 kB.

Våtmarker Pdf, 972.5 kB.

Kantzoner Pdf, 539.4 kB.

Följ oss på Facebook

Projektet Vild & Bortskämd har en Facebooksida där du kan få kunskap och inspiration om foderskapande åtgärder, tips om ny forskning på området och mycket mer.

Vild och Bortskämd på Facebook Länk till annan webbplats.

Poddavsnitt om att skapa foder i landskapet

I det tjugonde avsnittet av Nörderiet berättar viltexperterna Nils Carlsson och Tom Espgård om hur de arbetar med foderskapande åtgärder i projektet Vild och bortskämd. I projektet finns aktörer med olika intressen, men i den här frågan är alla överens.

Lyssna på avsnittet i Soundcloud eller där du hittar poddar. Länk till annan webbplats.

Projektet Vild & Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som ska bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge.

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med t ex. matavfall kan ge.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne, Högskolan i Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, SLU Alnarp, Jägareförbundet, familjeskogsbrukare Ann Marke och Magnus Strandberg.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden genom Skogsstyrelsen.

Vild och bortskämd-logga

Kontakt

Jakt-, vilt- och rovdjurshandläggarna

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss