• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets kulturmiljöbidrag ökar med en miljon kronor

Länsstyrelsen Kronoberg fick i år närmare 7,8 miljoner kronor i anslag från Riksantikvarieämbetet till kulturmiljövård 2024 samt 2 miljoner kronor inför nästa år. Det innebär en ökning av årets kulturmiljöbidrag med en miljon kronor jämfört med förra året.

Vi kan konstatera att trycket på bidragsmedel fortsatt är stort. Tack vare ökningen av anslaget i år så möjliggörs en satsning på två större projekt, säger Julia Chirokova, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen Kronoberg.

Det ena projektet är renoveringen av det senaste byggnadsminnet i länet, läktaren på Virdavallen i Alvesta. Det andra är satsningen på ökad tillgänglighet i kulturreservatet komministerbostället Råshult, en fortsättning på ett arbete som pågått under flera år.

Riksantikvarieämbetet har i år fördelat 299 miljoner kronor till kulturmiljövård i landet vilket är 30 miljoner mer än förra året. Länsstyrelserna fick 287,7 miljoner kronor av detta, att fördela i länen. Länsstyrelserna har sedan uppgift att fördela ut medlen till de sökande, samt använda dem i egen regi som för till exempel tillgänglighetsanpassning av fornlämningar.

Riksantikvarieämbetet fördelar 299 miljoner till kulturmiljövård Länk till annan webbplats.

Värdefullt bidrag

Kulturmiljöbidraget är mycket betydelsefullt för privatpersoner, organisationer och företag som förvaltar kulturhistoriska anläggningar.

Bidragsmedlen har också en oerhört stor betydelse för att vårda och synliggöra värdefulla kulturmiljöer runt om i landet. Samtidigt skapar de möjlighet för alla att förstå och uppleva kulturmiljöerna.

Målet med kulturmiljöbidraget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön samt bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss