Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24- 30 jan apr klocka 08.00 - 21.00

Rådgivning för biologisk mångfald

Person som tillverkar korvar.

Vill du få rådgivning om din fastighets natur- och kulturvärden eller om marken lämpar sig för jordbrukarstöd? Kanske behöver du råd inför restaurering eller nyskapande av betesmark?

Betesmarker och slåtterängar hör till de miljöer i odlingslandskapet som har högst biologisk mångfald. Syftet med vår rådgivning är att markerna ska uppfylla grundläggande krav inom jordbrukarstöden. Mer allmän rådgivning om fastighetens agrara natur- och kulturvärden kan också ingå.

Vi erbjuder under vinter och vår rådgivning om:

  • Restaurering av kraftigt igenväxt jordbruksmark och nyskapande av jordbruksmark
  • Igenväxning i betesmark
  • Åtgärder vid sly- och buskbekämpning
  • Kulturmiljövärden, till exempel odlingsrösen och stenmurar
  • Floravärden
  • Bete, betesdjur, betestryck och betestidpunkt
  • Slåtter, slåtterredskap och slåttertidpunkt i ängsmark
  • Jordbrukarstöd, ägoslag och skötsel
  • Bekämpning av nässlor, veketåg, tuvtåtel, älggräs, hundkex, skräppor, örnbräken och tistlar.

Välkommen att kontakta oss!

Var:
Hela länet
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss