Detta gäller vid eldningsförbud

Frågor och svar om när det är eldningsförbud.

Det råder inte eldningsförbud i Kronobergs län

Currently there is no fire ban throughout Kronoberg County.

Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg kein Feuerverbot.

Klicka på respektive kommun i kartan för information om det råder eldningsförbud eller inte. Kommuner i orange färg har eldningsförbud, gröna kommuner har det inte.

Vem utfärdar eldningsförbud?

Eldningsförbud kan utfärdas av Länsstyrelsen generellt för Kronobergs län eller för delar av länet, när detta bedöms skäligt i förhållande till prognosunderlag för brandrisk.

Kommuner kan besluta om lokala eldningsförbud.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor Länk till annan webbplats. eller appen Brandrisk ute. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i östra och västra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Det finns två nivåer av eldningsförbud

Eldningsförbud Pdf, 122 kB.

Skärpt eldningsförbud Pdf, 147.7 kB.

Allmänt om eldning

Att göra upp eld medför ett ansvar för den som eldar då det alltid innebär en viss risk. Undvik därför att elda när risken för brandspridning är hög, även om det inte råder eldningsförbud.

På vissa platser kan det av andra skäl finnas begränsningar eller särskilda förbud mot eldning utöver de generella eldningsförbuden vid hög brandrisk. Detta kan gälla tätorter, naturreservat med mera.

Vid eldning bör du alltid tänka på att ha lämplig utrustning till hands för att kunna begränsa och släcka elden (exempelvis vatten, ruska, räfsa och spade). Var särskilt noga med att kontrollera att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.

Tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
  • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
  • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Krissamverkan på sociala medier

Följ Krissamverkan Kronoberg på Facebook. Länk till annan webbplats.Där får du löpande information om händelser i länet.

Vi lägger även upp information på Länsstyrelsen Kronoberg på Facebook Länk till annan webbplats. och på vårt konto på Instagram Länk till annan webbplats..

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss