• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Eget ansvar vid kris

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • mediciner
 • förbandslåda
 • tvättlappar
 • filtar
 • sovsäckar
 • varma kläder
 • torrvaror
 • konserver
 • vattendunkar
 • friluftskök
 • batteriradio
 • ficklampor
 • stearin- och värmeljus
 • tändstickor och tändare
 • brandsläckare
 • viktiga nummer
 • kontanter.

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd för befolkningen vid militära angrepp i krig. Skyddsrum finns i många städer och tätorter. Det är fastighetsägare som ansvarar för underhåll av skyddsrummen. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Privata fastighetsägare kan vara privatpersoner, fastighetsbolag eller bostadsrättföreningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för skyddsrum och kontrollerar att skyddsrummen inte har brister.

Mer information om hur skyddsrum fungerar, var du har närmaste skyddsrum och vem som ansvarar för skyddsrum hitta du hos MSB.

Skyddsrum på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar vi kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Vi arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krissamverkan Kronoberg

I Kronobergs län har vi organiserat samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer under namnet Krissamverkan Kronoberg. Även andra aktörer än de offentliga är inbjudna i nätverket, till exempel universitetet, näringslivet och frivilliga.

Krissamverkan Kronoberg jobbar med samverkan både före, under och efter krisen. Detta innebär att vi arbetar tillsammans med att minska sårbarheter och öka förmågan att hantera olika händelser, lika väl som att samverka när en kris inträffar. En viktig del av samverkan är också kunskapsutbytet mellan organisationerna och det gemensamma lärandet efter en kris.

Vilka består Krissamverkan Kronoberg av?

Krissamverkan Kronoberg består av en styrgrupp och arbetsgrupper sammansatta av representanter från de olika organisationerna. Inom nätverket arbetar vi gemensamt inom olika frågor som exempelvis kriskommunikation, radiokommunikationssystemet Rakel, rutiner för samverkan och ledning och krisstöd.

Styrgruppen i Krissamverkan Kronoberg består av representanter från:

 • Länsstyrelsen (ordförande)​
 • Polismyndigheten
 • Region Kronoberg
 • Försvarsmakten
 • Länets kommuner
 • Länets räddningstjänster

En annan viktig del av Krissamverkan Kronoberg är Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor. Rådet leds av landshövdingen och består av ledningsrepresentanter från de olika aktörerna. Regionala rådet diskuterar aktuella frågor inom krisberedskapsområdet och tar ut den långsiktiga inriktningen för olika satsningar.

Krissamverkan Kronoberg på facebook Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö