Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smakfull och lärorik nationell minoritetsdag

Gruppbild minoritetsmöte i Kalmar

Från vänster. Maud Salim, Region Kalmar. Johan Blom, länsrådet i Kalmar. Sanna Rantamäki, Länsstyrelsen Stockholm. Jenny Mathew, Länsstyrelsen Kalmar. Jaqueline Eejkestorm, Länsstyrelsen Kronoberg.

Ett fyrtiotal tjänstepersoner och förtroendevalda i Kronoberg och Kalmar läns kommuner och regioner samt civilsamhället träffades på residenset i Kalmar den 16 april. Syftet för dagen var att få inspiration och mer kunskap om hur samhället kan bli bättre på att arbeta för nationella minoriteters rättigheter och lyfta deras kultur och språk.

– Det borde vara en självklarhet att de nationella minoriteterna ska känna stolthet över sitt ursprung och det offentliga måste ta sitt ansvar för att synliggöra och tillgodose deras behov och rättigheter, sa Johan Blom, länsråd i Kalmar.

Under dagen berättade Antti Yliselä från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg om deras vision att skapa ett kulturhus som ska bli en arena för revitalisering av språk och kultur för, med och om de nationella minoriteterna. De erbjuder studiecirklar men även barndisco på finska, samisk teater och kurs i breakdance med SM-mästaren Django som är romsk.

Kultur och mat med koppling till våra minoriteter

Dagen fylldes även med olika kulturella inslag. Visarkivarien från Västerviks kommun, Marcus Brännström som är av samisk börd inledde dagen med att sjunga samernas nationalsång.

Gabriella Johansson från Kalmar läns museum gjorde en historisk tillbakablick och berättade om att det hade gjorts försök på 60-talet med renskötsel på Öland, om romer som levt och verkat i området, att de finska krigsbarnen som kom till Sverige 1939–1944 gjort stort avtryck hos många lokala familjer samt om de vita skeppen som kom till Kalmar 1945 med överlevare från förintelsen.

Sanna Laakso, sverigefinsk konstnär från Emmaboda, visade upp sin konst under lunchen. Genom sin konst lyfter hon fram det finska arvet genom att vända på gamla finska stereotyper om exempelvis knivar och bastu.

Under dagen serverades maträtter specifika för de fem nationella minoritetsköken komponerat av residensets husföreståndare och kock Eva-Karin Söderström.

Stärkt samarbete skapar värde

Mötet var en del av projektet ”Kommuner och regioner utanför förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska” och arrangerades av Länsstyrelsen Stockholms län och Sametinget i samarbete med länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län samt Region Kalmar län.

Arbetsgruppen i projektet var mycket nöjda med dagen, som blev en bra mix av kulturella inslag och konkreta förlag om hur man strategiskt kan arbeta med frågan i verksamheterna.

– Många sitter helt själva i arbetet, det är därför de här dagarna och projektet är viktigt. Vi hittar varandra. Och vi som arbetar i offentlig förvaltning, vare sig det är i kommun, region eller myndigheter, måste våga sträcka ut en hand om att samarbeta – det här är inget som vi kan lösa själva, säger Jaqueline Eejkestorm, strateg social hållbarhet på Länsstyrelsen Kronoberg.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss