Hitta på sidan
Hitta på sidan

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Landshövding Maria Arnholm

Vikarierande landshövding Kristina Zetterström

Maria Arnholm är landshövding i Kronobergs län sedan 1 februari 2020 till och med den 28 februari 2025.

Maria har mångårig erfarenhet som verkställande direktör och kommunikationsdirektör. Mellan 2014 och 2019 var Arnholm Liberalernas partisekreterare. 2013 till 2014 var Arnholm jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Dessförinnan var Arnholm statssekreterare åt dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Tf. länsråd Kristina Zetterström

Vikarierande länsråd

Kristina Zetterström är tf. länsråd i Kronobergs län sedan den 3 juni 2019.

Kristina kommer närmast från Länsstyrelsen i Östergötland där hon varit länsråd sedan 2013. Kristina har en gedigen arbetslivserfarenhet från såväl offentlig förvaltning som privata organisationer.

Hon har erfarenhet från Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, myndigheter och det privata näringslivet.

Ingrid Burman 2017-2019

Kristina Alsér 2007-2016

Lars-Åke Lagrell 2002-2006

Wiggo Komstedt 1995-2002

Sten Wickbom 1988-1995

Britt Mogård 1983-1988

Astrid Kristensson 1977-1982

Lars Eliasson 1971-1977

Gunnar Helén 1965-1970

Thorwald Bergqvist 1946-1965

Erik Lundh 1944-1946

August Beskow 1925-1944

Alexis Hammarström 1909-1925

Charles E. Oelreich 1898-1909

Gustaf H. Spens 1888-1898

Gunnar Wennerberg 1875-1888

Gustaf Lorentz Munthe 1864-1875

Carl Johan Thyselius 1863-1864

Carl Mörner 1827-1863

Carl Stellan Mörner 1793-1827

Göran Henrik Falkenberg 1787-1793

Salomon Hederstierna 1782-1787

Olof von Nackreij 1776-1782

Adam Johan Raab 1769-1776

Joakim Beck-Fries 1763-1769

Peter von Psilander 1758-1763

Gustaf Henrik Rothlieb 1747-1758

Anders Koskull 1729-1746

Johan Brauner 1727-1729

Jakob Cronstedt 1719-1727

Olof Törnflycht 1718-1719

Axel Banér 1710-1718

Gustaf von Faltzburg 1701-1710

Åke Ulfsparre 1687-1701

Jonas Klingstedt 1687-1687

Gustaf Lilliecrona 1676-1679

Jakob Flemming 1674-1676

Mauritz Posse 1664-1669

Göran Gyllenstierna 1657-1664

Gabriel Gyllenankar 1655-1657

Mauritz Holst 1653-1654

Bengt Bagge av Berga 1636-1653

Bengt Kafle 1634-1636

Kontakt

Hitta på sidan