Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Landshövding Maria Arnholm

Maria Arnholm, foto

Maria Arnholm är landshövding i Kronobergs län sedan 1 februari 2020 till och med den 28 februari 2025.

Maria har mångårig erfarenhet som verkställande direktör och kommunikationsdirektör. Mellan 2014 och 2019 var Arnholm Liberalernas partisekreterare. 2013 till 2014 var Arnholm jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Dessförinnan var Arnholm statssekreterare åt dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

 • Ingrid Burman 2017-2019
 • Kristina Alsér 2007-2016
 • Lars-Åke Lagrell 2002-2006
 • Wiggo Komstedt 1995-2002
 • Sten Wickbom 1988-1995
 • Britt Mogård 1983-1988
 • Astrid Kristensson 1977-1982
 • Lars Eliasson 1971-1977
 • Gunnar Helén 1965-1970
 • Thorwald Bergqvist 1946-1965
 • Erik Lundh 1944-1946
 • August Beskow 1925-1944
 • Alexis Hammarström 1909-1925
 • Charles E. Oelreich 1898-1909
 • Gustaf H. Spens 1888-1898
 • Gunnar Wennerberg 1875-1888
 • Gustaf Lorentz Munthe 1864-1875
 • Carl Johan Thyselius 1863-1864
 • Carl Mörner 1827-1863
 • Carl Stellan Mörner 1793-1827
 • Göran Henrik Falkenberg 1787-1793
 • Salomon Hederstierna 1782-1787
 • Olof von Nackreij 1776-1782
 • Adam Johan Raab 1769-1776
 • Joakim Beck-Fries 1763-1769
 • Peter von Psilander 1758-1763
 • Gustaf Henrik Rothlieb 1747-1758
 • Anders Koskull 1729-1746
 • Johan Brauner 1727-1729
 • Jakob Cronstedt 1719-1727
 • Olof Törnflycht 1718-1719
 • Axel Banér 1710-1718
 • Gustaf von Faltzburg 1701-1710
 • Åke Ulfsparre 1687-1701
 • Jonas Klingstedt 1687-1687
 • Gustaf Lilliecrona 1676-1679
 • Jakob Flemming 1674-1676
 • Mauritz Posse 1664-1669
 • Göran Gyllenstierna 1657-1664
 • Gabriel Gyllenankar 1655-1657
 • Mauritz Holst 1653-1654
 • Bengt Bagge av Berga 1636-1653
 • Bengt Kafle 1634-1636

Länsråd Malin Almqvist

Malin Almqvist

Malin Almqvist är länsråd i Kronobergs län sedan den 1 december 2020.

Malin kommer närmast från Länsstyrelsen i Kalmar län där hon har varit länsråd sedan 2013.

Malin Almqvist är i grunden utbildad lärare men har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv som ledare i offentlig sektor, inom såväl kommun och region som länsstyrelse.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss