Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Landshövding Maria Arnholm

Vikarierande landshövding Kristina Zetterström

Maria Arnholm är landshövding i Kronobergs län sedan 1 februari 2020 till och med den 28 februari 2025.

Maria har mångårig erfarenhet som verkställande direktör och kommunikationsdirektör. Mellan 2014 och 2019 var Arnholm Liberalernas partisekreterare. 2013 till 2014 var Arnholm jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Dessförinnan var Arnholm statssekreterare åt dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Tf. länsråd Kristina Zetterström

Vikarierande länsråd Stefan Carlsson

Kristina Zetterström är tf. länsråd i Kronobergs län sedan den 3 juni 2019.

Kristina kommer närmast från Länsstyrelsen i Östergötland där hon varit länsråd sedan 2013. Kristina har en gedigen arbetslivserfarenhet från såväl offentlig förvaltning som privata organisationer.

Hon har erfarenhet från Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, myndigheter och det privata näringslivet.

Bengt Kafle 1634-1636

Bengt Bagge av Berga 1636-1653

Mauritz Holst 1653-1654

Gabriel Gyllenankar 1655-1657

Göran Gyllenstierna 1657-1664

Mauritz Posse 1664-1669

Jakob Flemming 1674-1676

Gustaf Lilliecrona 1676-1679

Jonas Klingstedt 1687-1687

Åke Ulfsparre 1687-1701

Gustaf von Faltzburg 1701-1710

Axel Banér 1710-1718

Olof Törnflycht 1718-1719

Jakob Cronstedt 1719-1727

Johan Brauner 1727-1729

Anders Koskull 1729-1746

Gustaf Henrik Rothlieb 1747-1758

Peter von Psilander 1758-1763

Joakim Beck-Fries 1763-1769

Adam Johan Raab 1769-1776

Olof von Nackreij 1776-1782

Salomon Hederstierna 1782-1787

Göran Henrik Falkenberg 1787-1793

Carl Stellan Mörner 1793-1827

Carl Mörner 1827-1863

Carl Johan Thyselius 1863-1864

Gustaf Lorentz Munthe 1864-1875

Gunnar Wennerberg 1875-1888

Gustaf H. Spens 1888-1898

Charles E. Oelreich 1898-1909

Alexis Hammarström 1909-1925

August Beskow 1925-1944

Erik Lundh 1944-1946

Thorwald Bergqvist 1946-1965

Gunnar Helén 1965-1970

Lars Eliasson 1971-1977

Astrid Kristensson 1977-1982

Britt Mogård 1983-1988

Sten Wickbom 1988-1995

Wiggo Komstedt 1995-2002

Lars-Åke Lagrell 2002-2006

Kristina Alsér 2007-2016

Ingrid Burman 2017 - 2019

Kontakt