Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional samverkan: Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategin har tagits fram i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter och ett brett spektrum av aktörer från näringslivet och det civila samhället. Genom att samla olika organisationer kan vi lyfta våra olika roller och erfarenheter för att gemensamt skapa en tydligare bild av hur integrationen i länet kan förbättras.

Den 5 juni 2013 skrevs Kalmar läns integrationsstrategi under av 27 samverkanspartner. Sedan dess har strategin reviderats och fler aktörer tillkommit. Idag är 32 samverkansparter knutna till strategin och representerade i Integrationsrådet för Kalmar län. Samverkansparterna utgörs av länets kommuner, statliga myndigheter och ett brett spektrum av aktörer från näringslivet och det civila samhället. Tillsammans främjar vi förutsättningarna för ett inkluderande mottagande och för att vi ska kunna ta tillvara den kompetens som nyanlända har med sig.

Läs och ladda ner integrationsstrategin

Integrationsstrategi för Kalmar län (2024) Länk till annan webbplats.

Organisationskarta regional samverkan i Kalmar län Pdf, 82.8 kB.

Integrationsrådet består av ansvariga i respektive organisation i länet. Landshövdingen sammankallar Integrationsrådet som träffas en gång per år. Integrationsrådet är en plattform för att främja samsyn och öka samverkan och delaktighet i länet.

Beredningsgruppen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Kalmar län, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län. Beredningsgruppen förbereder bland annat integrationsrådets möten och driver integrationsrådets arbete framåt.

Verksamhetsnätverk består av existerande nätverk som ger information och lyfter strategiska behov från de ordinarie verksamheterna till Beredningsgruppen.

Arbetsgrupper bildas utifrån behov och aktuellt sakområde genom beslut i Integrationsrådet. Utsedd organisation sammankallar och leder arbetet i den specifika sakfrågan. Återkoppling sker till Beredningsgruppen.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss