Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ren Ostkust

Är ni en förening, en grupp vänner eller ett företag som vill göra en insats för miljön och städa en strand? Använd Ren Ostkust-kartan (före detta "strandstädarkartan"). Den finns både på webben och som app.

Kollage med bild på vatten, logotypen för ren ostkust, karta över medverkande kommuner samt QR-kod

Ren Ostkust – en interaktiv karta

Ren Ostkust är en digital, interaktiv karta för att planera och kommunicera städinsatser längs östersjökusten. Ren Ostkust-kartan främjar och underlättar städinsatser för alla frivilliga, entreprenörer och kommuner.

Projektet omfattas av Kalmar läns kustkommuner samt Valdemarsvik och Söderköping. Ren Ostkust har utvecklats ur ett strandstädarprojekt som startade 2012 på västkusten.

Syftet är att samverka för det gemensamma målet att minska mängderna marint skräp. Det finns många olika källor till det marina skräpet; oftast har det sitt ursprung från land. Dina städinsatser är alltså inte bundna enbart till stränder eller i skärgården. Skräp har stor påverkan på miljön liksom på ekonomi, säkerhet och hälsa i samhället.

Så här fungerar kartan

QR-kod, svartvit ruta

När du upptäckt ett kustområde med städbehov laddar du ner appen ”Ren Ostkust” via Google Play/App Store (rikta din mobilkamera mot QR-koden i bilden). Eller så använder dig av kartan via webbplatsen.

Ren Ostkust-kartan Länk till annan webbplats.

På kartan placerar du ut olika markeringar beroende på åtgärd. Det finns tre kategorier som var och en ska representera platsens städbehov. Genom att skriva några rader i ärendebeskrivningen och bifoga eventuell bild gör du det lättare för andra skräpplockare att få en uppfattning om platsen.

Städat och klart

Används om du har städat ett område och slängt skräpet. Städat & klart kommer också efter att du skickat in din rapport att symboliseras med grön markering i kartan.

Städbehov

Använder du om du vill markera ut en plats där du anser att det finns ett städbehov. Eller om det är stora objekt som måste hanteras av kommunen direkt, bifoga bild. Städbehov kommer symboliseras med röd markering i kartan när du skickat in rapporten.

Planerad städning

Används när du planerar att städa ett område och vill bjuda in fler frivilliga. Planerad städning symboliseras, när du skickat in rapporten, med blå markering i kartan.

Din rapport är till stor hjälp för oss i arbetet mot den marina nedskräpningen. Stort tack för din insats!

Marint skräp – ett av vår tids största miljöproblem

Hela 5–13 miljoner ton skräp hamnar i våra hav varje år. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar och eftersom ingen har ansvar för att städa haven ökar mängderna för varje år som går.

Skräp i havet, webbplatsen Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Naturen kan inte bryta ner och ta hand om plasten. Istället smulas den sönder och blir till mikroplaster som skadar miljö och djurliv. Mer än en miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör varje år efter att ha fastnat i eller ätit plast som finns i havet. Plasten är också en hälsorisk för oss människor eftersom forskare har hittat mikroplaster i fisk vi äter.

Plast som hamnar i haven är också en källa till att farliga kemikalier sprids. Dels kan plasten i sig innehålla hormonstörande och cancerogena tillsatser, dels kan plasten fungera som en magnet för olika kemikalier.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss