Ansökan om tillstånd för utplantering av kräftor

Information

Utdrag ur FIFS 1994:41

5§ Tillstånd får inte avse

6. signalkräftor i vattenområden

  • på Öland eller Gotland eller norr om Dalälven,
  • med eller i förbindelse med område med akut kräftpest,
  • med eller i förbindelse med område som har skyddsvärda bestånd av flodkräftor
  • som når in i Norge
  • där arten saknas idag
  • där flodkräftor bedöms vara ett möjligt alternativ

För mer information kontakta:

Karl-Johan Persson

Tel. 010 - 223 85 40

Uppgifter om sökandeKräftart


Utplanteringens läge
Utplantering i
Utplantering av
Provfiske
Fiskerätt

Planerad utplantering

Leverantör och utplanteringsmaterial
Utplanteringsmaterialet skall vara fritt från sjukdomar och den levererade odlingen skall vara godkänd av Fiskhälsan AB.


Tidpunkt och art för senast utplanterat kräftbestånd i samma vatten
Flodkräfta (Astacus astacus)Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus)Kräftpest

FlodkräftbeståndFiskförekomst i utplanteringsvattnet
Ål * (obligatorisk)
ÅlAbborre * (obligatorisk)
AbborreLake * (obligatorisk)
LakeÖvrigt

Bilagor

Frågor angående ansökan kan ställas till Vattenenheten på växelns telefonnummer 010-223 80 00 eller digitalt till kalmar@lansstyrelse.se
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt