Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Förordnande av fisketillsynspersoner regleras i fiskelagen och i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fisketillsynsförordnaden.

Ansökan om förordnande av fisketillsynsperson gör du via formuläret nedan.

Tänk på det här inför din ansökan

Ansökan ska göras av dig som avser bli förordnad som fisketillsynsperson. Du skickar din ansökan till Länsstyrelsen i det län du är folkbokförd i, även om fisketillsynsområdet ligger i ett annat län.

För att få bli fisketillsynsperson måste du fyllt 18 år, ha en uppdragsgivare och genomgått utbildning i fisketillsyn. Uppdragsgivare kan till exempel vara ett fiskevårdsområde eller en sportfiskeklubb.

Länsstyrelsen ska vid prövning av din ansökan överväga behovet av fisketillsyn. Förordnande meddelas endast om det finns behov av tillsyn i området.

Medgivarintyg från uppdragsgivaren ska fyllas i och en kopia av detta ska laddas upp i ansökan nedan.

Mall för medgivarintyg Pdf, 275.8 kB.

Om du ansöker om förordnande som fisketillsynsperson för första gången är det viktigt att du bifogar en kopia på ditt utbildningsbevis. Både sökande och uppdragsgivaren ska skriva under ansökan.

Uppgifter om sökandeUtbildning i fisketillsyn
Har du genomgått utbildning i fisketillsyn? * (obligatorisk)
Har du genomgått utbildning i fisketillsyn?Glöm inte att bifoga ditt utbildningsbevis. Det gör du sist i formuläret.
Typ av ansökan
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avserFisketillsynsområde
Uppdragsgivare

Sökande samtycker till att länsstyrelsen får göra kontroll i Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister.

Vad händer sen?

För att vi ska kunna handlägga din ansökan så snabbt som möjligt är det viktigt att din ansökan är komplett ifylld och att utbildningsbevis bifogas ansökan vid nytt förordnande.

Beslut om förordnande fattas normalt inom fyra veckor.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Havs- och vattenmyndigheten.

Frågor angående ansökan kan ställas till vattenenheten. Kontaktuppgifter finns sist på denna sida.

Kontakt

Vattenenheten - fiske

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss