Ansökan om auktorisation som bilskrotare

Fyll i formuläret - Ansökan om auktorisation som bilskrotare. Avgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Märk din betalning med - auktorisation av bilskrotare, namn och adress.

A. Kontaktuppgifter till företag eller person som avser bedriva auktoriserad bilskrotning
B. Uppgifter om fastighet där sökanden avser bedriva bilskrotningC. Tidigare auktorisation * (obligatorisk)
Har du/ni tidigare beviljats auktorisation?
C. Tidigare auktorisationD. Obligatoriska handlingar som ska bifogas ansökan till bevis för att de villkor som anges i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda
1. De tillstånd från kommunen som kan behövas enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken


Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive.
2. Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ) * (obligatorisk)
2. Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)

(när sökanden är en juridisk person, beställs hos Bolagsverket och ska vara max 2 månader gammalt)

(när sökanden är en enskild firma/fysisk person, beställs hos Skatteverket)

(för sökanden som är en enskild firma/fysisk person och för samtliga som ska kunna underteckna mottagningsbevis eller skrotningsintyg, beställs hos Bolagsverket)

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (för sökanden som är en enskild firma/ fysisk person och för samtliga som ska kunna underteckna mottagningsbevis eller skrotningsintyg, beställs hos överförmyndaren i kommunen)
E. Totalt på området kommer att (samtidigt) som mest lagras:


Bilar som inte har genomgått behandling enligt 26 § bilskrotningsförordningen

Bilar som har genomgått behandling enligt 26 § bilskrotningsförordningen
F. Godkännande som behöriga att underteckna mottagningsbevis och skrotningsintyg önskas för följande personerHär avses sådana omständigheter som är bra för Länsstyrelsen att få kännedom om vid ansökan. Exempelvis kan det röra sig om uppgifter att sökanden övertar en redan pågående verksamhet, att verksamheten bedrivs/tidigare bedrivits i ett annat län, eller att sökanden vill bemöta synpunkter/klagomål som varit aktuella i en tidigare ansökningsprocess.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss