Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Lista över notarius publicus i Jönköpings län

Advokat Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå
Post och besöksadress: Storgatan 38
578 31 Aneby
Telefon: 072 22 63 222
E-post: notarypublic@svegfors.se

Biträdande

Vakant

Advokat Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå
Post och besöksadress: Storgatan 38
578 31 Aneby
Telefon: 072 22 63 222
E-post: notarypublic@svegfors.se

Biträdande

Vakant

Advokat Maria Stureson
Advokatbyrån i Westbo AB
Box 265
334 25 Anderstorp
Telefon: 0371-22 61 20

Biträdande

Advokat Elisabeth Karlsson
Box 265, 334 25 Anderstorp

Advokat Maria Stureson
Advokatbyrån i Westbo AB
Box 265
334 25 Anderstorp
Telefon: 0371-160 55

Biträdande

Advokat Elisabeth Karlsson
Box 265, 334 25 Anderstorp

Vakant

Biträdande

Vakant

Advokat Björn Lind
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Vaggerydsgatan 1
Box 684
553 30 Jönköping
Telefon: 036-35 12 00

Pauline Ahlner
Agri Advokater AB
Besöksadress: Östra Storgatan 13 A 553 21 Jönköping
Telefon: 070-831 11 41
E-post: pauline.ahlner@agriadvokater.se

Vakant

Biträdande

Vakant

Jannika Blomén
Besöksadress: Rådhusgatan 23, Nässjö
Telefon: 0380-101 41
E-post: Jannika.Blomen@familjensjurist.se

Biträdande

Advokat Pernilla Larsson
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Vaggerydsgatan 1
Box 684
553 30 Jönköping
Telefon: 036 35 12 00

Vakant

Biträdande

Vakant

Advokat Christian Berntö
Advokat Christian Berntö AB
Brokafall 1
578 93 Aneby
Telefon: 070-755 18 65
E-post: christian.bernto@gmail.com

Biträdande

Advokat Lars Sundin
Advokat Lars Sundin AB
Postadress: Box 3, 561 06 Tenhult
Besöksadress: Nässjö Business Park, Industrigatan 42-44, Nässjö
Telefon: 070-961 73 10 alternativt 070-870 22 22
E-post: lars@sundin.se

Vakant

Biträdande

Vakant

Advokat Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå
Post och besöksadress: Storgatan 38
578 31 Aneby
Telefon: 072 22 63 222
E-post: notarypublic@svegfors.se

Biträdande

Vakant

Advokat Sebastian Utterström
Amber Advokater
Box 744
331 27 Värnamo
Telefon: 0370-37 87 70

Biträdande

Advokat Emily Göhlin
Amber Advokater
Box 744
331 27 Värnamo
Telefon: 0370-37 87 70

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss