Barnrättskonferens

Den 16 december 2020 sändes en helt digital dag fullspäckad med kunskap och samtal om barnet som rättighetsbärare och vad det innebär i praktiken att arbeta med barns rättigheter inom olika verksamheter.

De valbara föreläsningarna från barnrättskonferensen kommer finns tillgängliga hela 2021, med undantag av föreläsningen ”Stadsplaneringen – en möjlighet att implementera barnkonventionen” av White arkitektbyrå som finns tillgänglig till 4 september 2021.

Syntolkade versioner på föreläsningarna finns längre ner på sidan.

Konferensen arrangerades av Fokusgrupp barnets rättigheter i Jönköpings län, i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköping University, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, Erikshjälpen, Rädda Barnen, Jönköpings kommun och Habo kommun.

Föreläsningar från Barnrättskonferensen 2020

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och ansvarig för arbetet mot diskriminering och segregation, inleder konferensen.

Varför är det viktigt att utbilda barn om deras rättigheter och hur gör man? I den här föreläsningen varvas filmer där barn själva är med och förverkligar utbildningsmetoderna med för- och eftersnack tillsammans med Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen och My Humans Rights. Förhållningssätt, utmaningar, ansvar, utbildningsmaterial och konkreta tips tas upp utifrån pedagoger och elevers röster i Jönköping.

Medverkande i panelen: Andreas Hallman, pedagog och projektledare inom Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Annika Rehn Frobell, styrelseordförande för My Human Rights.

Deltagare i filmerna om utbildningsmetoderna:

  • Rafiki - Linda Hultberg, kommunikatör inom Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen, Emina Sikiric, pedagog på Rosenlundsskolan i Jönköping, Elever på Rosenlundsskolan i Jönköping
  • Rädda Barnens samtalskort - Ingela Persson, ordförande för Rädda Barnens lokala förening i Jönköping, Linda Cato, pedagog på Öxnehagaskolan i Jönköping, Elever på Öxnehagaskolan i Jönköping
  • Barnrättsäventyret - Erik Mjönes, Projektledare för Barnrättsäventyret på Barnrättsorganisationen Erikshjälpen

Längd: 35 minuter

Som en del i Region Jönköpings läns arbete för att säkra barns rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård kan så kallade "barnronder" användas som arbetssätt. Barnronden ska ge barn och ungas perspektiv på vårdens miljö. BRA-samtal är en modell som är utvecklad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd enligt HSL och Barnkonventionen. Region Jönköpings län har utbildningar i BRA-samtal kontinuerligt tillsammans och i samverkan med Funktionshinderomsorgen, Jönköpings kommun. Medverkande: Jenny Meyer, bibliotekarie, berättar om ”Glänta – Barnrond inför nytt barnbibliotek på Länssjukhuset Ryhov”.

Sofie Melkner, samordnare Barn som anhöriga inom funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun och Katarina Johansson, skötare Region Jönköpings län, berättar om metoden ”BRA-samtal – Barns rätt som anhöriga”.

Längd: 39 minuter

Skolans uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar att nå utbildningens mål. Det är en utmanande uppgift med tanke på de behov och situationer som barn och elever kan finnas i och de villkor som skolan har att förhålla sig till. Föreläsningen vill visa på hur barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan vara vägledande i arbetet med att nå alla barn och elever oavsett funktionsförmåga.

Medverkande: Rodhe Jonsson, samordnare Specialpedagogiska skolmyndigheten och Helena Söderberg, jurist Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Planeringens uppdrag är att främja en jämlik samhällsutveckling med hänsyn till den enskilda individen, att skapa livsmiljöer för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Jämlika livsmiljöer har potential att skapa goda livchanser för fler barn. I år blev barnkonventionen svensk lag, en tydlig politisk signal som understryker behovet av att prioritera barnens bästa i alla frågor som rör barn, så även planering och gestaltning av livsmiljöer.

Under föreläsningen tar Moa och Rebecca utgångspunkt i ett flertal av barnkonventionens artiklar och ger konkreta exempel från insatser som Flickrum i det offentliga, Orten i rörelse och Smarta gator, som visar hur planering och gestaltning av livsmiljöer kan skapa ökade livschanser för allas våra barn!

Medverkande: Rebecca Rubin, arkitekt och Moa Lindunger, strateg social hållbarhet, White arkitektbyrå.

Längd: 47 minuter

160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs och samtidigt saknar ca 80% av Sveriges kommuner insatser för barn med en frihetsberövad förälder. På vilket sätt påverkas barns liv och vardag? Hur kan vi konkret tillgodose och stärka dessa barns rättigheter?

Medverkande: Line Fuchs, verksamhetschef Solrosen och Anna Eliasson, programkoordinator Sverige, Erikshjälpen, Pauline Hammarlund, Vårsols Familjecenter och Emma Andersson, Kriminalvården. 

Längd: 40 minuter

På vilket sätt kan ett barns röst bli hörd efter att det har blivit utsatt för våld och övergrepp? Hur vi som arbetar på Barnahus Jönköpings län tar tillvara på barnens berättelser.

Medverkande: Cecilia Lidman, samordnare på Barnahus och Ingela Thurén, barnförhörsledare och polis Polisområde Jönköping Eksjö.

Längd: 45 minuter

LÖSA! är en metod för att inom socialtjänstens barn/unga ha ett barnrättsperspektiv. I metoden förenas ett starkt barnfokus med lösningsfokus. LÖSA! har utvecklats av Sofia Fridlund och Frida Oskarsson, och är en möjlighet att arbeta i praktiken utifrån barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

Medverkande: Frida Oskarsson och Sofia Andersson Fridlund, socialsekreterare Göteborgs stad.

Längd: 29 minuter

I denna föreläsning får du lyssna till en åklagares reflektioner och slutsatser avseende vikten att jobba förebyggande i arbetet med ungdomar.

Medverkande: Linda Schön, kammaråklagare, Nationella Åklagaravdelningen/Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Längd: 29 minuter

I denna föreläsning möter du Barnskyddsteamet i Jönköpings län som berättar om sitt arbete med att synliggöra barn som far illa eller riskerar att fara illa och hur de utbildar och stödjer regionens medarbetare i detta.

Medverkande: Elizabet Muhic, utredare och specialistsjuksköterska Barnskyddsteamet Region Jönköpings län och Elinor Petersson, Region Jönköpings län.

Längd: 39 minuter

Att utbilda barn om barns rättigheter

Barnens berättelse på Barnahus

Får man älska en förälder som har mördat

Förutsättningar för att nå utbildningens mål

LÖSA – en metod för delaktiga och trygga barn

Om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna

Stadsplanering – En möjlighet att implementera barnkonventionen

Steget före

Så gör vi - att lyssna på barn med hjälp av Barnrond och BRA-samtal

2. Barnrättskonferens. Titti Mattson

Kontakt