Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Barnrättskonferens

Här kan du se föreläsningar från barnrättskonferenserna 2020 och 2021.

Uppdatera dina kunskaper genom att titta på en eller flera kortfilmer om barns rättigheter.

Mänskliga rättigheter i offentlig sektor, under rubriken Barns rättigheter (mr-webben.se) Länk till annan webbplats.

Barn och unga är mer välinformerade om världen, samhället och politik än vad tidigare generationer någonsin kunnat vara. Ändå kämpar de för att få göra sina röster hörda i vuxenvärlden. Inflytande är inget vi får vara rädda för, det är dags att sänka rösträttsåldern!

Medverkande: Hanna Thessén, Förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

I denna föreläsning får du lära dig mer om FN:s barnrättskommitté och vad de gör för barns rättigheter i Sverige. Civilsamhället har ett viktigt uppdrag att spegla barns vardag och inte minst lyfta barns egna röster och delaktighet i rapporteringen till barnrättskommittén. För vem kan egentligen beskriva hur barn har det om inte de själva?

Medverkande: Karin Sjömilla, barnrättsjurist på Rädda Barnen och Ida Storm Mukwana, programkoordinator på Erikshjälpen.

Letterbox Club Sverige riktar sig främst till barn i familjehem och i familjer med långvarigt försörjningsstöd och syftar till att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa och lära. Ett rikt språk är en förutsättning för barns delaktighet, både i beslut och processer som rör deras egna liv, men också för att delta i samhället och den demokratiska processen. Föreläsningen beskriver Letterbox Club, samverkan mellan olika professioner och erfarenheter vi gjort under arbetet.

Medverkande: Johanna Billvén, tf. regionbibliotekschef, Regionbibliotek, Region Jönköpings län och Sofia Lager Millton, FoU-ledare barn och unga, Forum social välfärd, Region Jönköpings län.

I gruppen ”Barns delaktighet i hälsobesöken” på Region Jönköpings län jobbar man med att stärka barnets delaktighet och inflytande i möten med vården. I denna föreläsning berättar gruppen om det bildstöd som barnet har tillgång till innan hälsobesök. Det är ett bildstöd som tillvaratar barnets eget perspektiv, skapar förståelse för de olika momenten i hälsobesöket och främjar barnets delaktighet.

Medverkande: Emilie Salsborn, Lisa Salmonsson och Christina Bergvall, samtliga arbetar som BHV-sjuksköterskor inom Barnhälsovården i Region Jönköpings län.

Forskning visar att en hög andel unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) använder internet för olika aktiviteter och har tillgång till digitala enheter, men inte i lika stor utsträckning som unga generellt. Denna föreläsning ger en fördjupning i internetanvändande bland unga med IF i ett alltmer digitaliserat samhälle. Dessutom beskrivs uppfattning om möjligheter och risker med internet för unga med IF utifrån föräldrarnas perspektiv i jämförelse med föräldrar till ungdomar generellt.

Medverkande: Kristin Alfredsson Ågren, Med dr, universitetsadjunkt vid enheten för arbetsterapi, Linköpings universitet

Hur vi vuxna kan stötta barn och unga genom att på bästa sätt ta tillvara deras och våra egna kompetenser. Trygghet på nätet skapar vi tillsammans!

Medverkande: Helén Petersson Lundgren, barn- och elevombud, Jönköpings kommun.

Kids hack the crisis är ett globalt hackaton där barn får möjlighet att delta med innovativa idéer kring hur man kan lösa olika samhällsutmaningar som drabbar barn till följd av pandemin. Kids hack the crisis skapas av barn, för barn, med barn.
Medverkande: Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Välkommen till en föreläsning om de utmaningar som digitala tjänster innebär för vår demokrati. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen kommer med utgångspunkt i kritiskt tänkande föreläsa om vikten av att arbeta med en gemensam demokratisk värdegrund som utgångspunkt för att skapa tilltro och ramverk för en kritisk granskning. I föreläsningen kommer du få insikter om barns användning av internet och hur det både möjliggör och utmanar deras framtida roll som aktiva och ansvarstagande demokratiska medborgare.

Medverkande: Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen

Varför är det viktigt att utbilda barn om deras rättigheter och hur gör man? I den här föreläsningen varvas filmer där barn själva är med och förverkligar utbildningsmetoderna med för- och eftersnack tillsammans med Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen och My Humans Rights. Förhållningssätt, utmaningar, ansvar, utbildningsmaterial och konkreta tips tas upp utifrån pedagoger och elevers röster i Jönköping.

Medverkande i panelen: Andreas Hallman, pedagog och projektledare inom Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Annika Rehn Frobell, styrelseordförande för My Human Rights.

Deltagare i filmerna om utbildningsmetoderna:

  • Rafiki - Linda Hultberg, kommunikatör inom Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen, Emina Sikiric, pedagog på Rosenlundsskolan i Jönköping, Elever på Rosenlundsskolan i Jönköping
  • Rädda Barnens samtalskort - Ingela Persson, ordförande för Rädda Barnens lokala förening i Jönköping, Linda Cato, pedagog på Öxnehagaskolan i Jönköping, Elever på Öxnehagaskolan i Jönköping
  • Barnrättsäventyret - Erik Mjönes, Projektledare för Barnrättsäventyret på Barnrättsorganisationen Erikshjälpen

Längd: 35 minuter

Som en del i Region Jönköpings läns arbete för att säkra barns rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård kan så kallade "barnronder" användas som arbetssätt. Barnronden ska ge barn och ungas perspektiv på vårdens miljö. BRA-samtal är en modell som är utvecklad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd enligt HSL och Barnkonventionen. Region Jönköpings län har utbildningar i BRA-samtal kontinuerligt tillsammans och i samverkan med Funktionshinderomsorgen, Jönköpings kommun. Medverkande: Jenny Meyer, bibliotekarie, berättar om ”Glänta – Barnrond inför nytt barnbibliotek på Länssjukhuset Ryhov”.

Sofie Melkner, samordnare Barn som anhöriga inom funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun och Katarina Johansson, skötare Region Jönköpings län, berättar om metoden ”BRA-samtal – Barns rätt som anhöriga”.

Längd: 39 minuter

Skolans uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar att nå utbildningens mål. Det är en utmanande uppgift med tanke på de behov och situationer som barn och elever kan finnas i och de villkor som skolan har att förhålla sig till. Föreläsningen vill visa på hur barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan vara vägledande i arbetet med att nå alla barn och elever oavsett funktionsförmåga.

Medverkande: Rodhe Jonsson, samordnare Specialpedagogiska skolmyndigheten och Helena Söderberg, jurist Specialpedagogiska skolmyndigheten.

160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs och samtidigt saknar ca 80% av Sveriges kommuner insatser för barn med en frihetsberövad förälder. På vilket sätt påverkas barns liv och vardag? Hur kan vi konkret tillgodose och stärka dessa barns rättigheter?

Medverkande: Line Fuchs, verksamhetschef Solrosen och Anna Eliasson, programkoordinator Sverige, Erikshjälpen, Pauline Hammarlund, Vårsols Familjecenter och Emma Andersson, Kriminalvården. 

Längd: 40 minuter

På vilket sätt kan ett barns röst bli hörd efter att det har blivit utsatt för våld och övergrepp? Hur vi som arbetar på Barnahus Jönköpings län tar tillvara på barnens berättelser.

Medverkande: Cecilia Lidman, samordnare på Barnahus och Ingela Thurén, barnförhörsledare och polis Polisområde Jönköping Eksjö.

Längd: 45 minuter

LÖSA! är en metod för att inom socialtjänstens barn/unga ha ett barnrättsperspektiv. I metoden förenas ett starkt barnfokus med lösningsfokus. LÖSA! har utvecklats av Sofia Fridlund och Frida Oskarsson, och är en möjlighet att arbeta i praktiken utifrån barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

Medverkande: Frida Oskarsson och Sofia Andersson Fridlund, socialsekreterare Göteborgs stad.

Längd: 29 minuter

I denna föreläsning får du lyssna till en åklagares reflektioner och slutsatser avseende vikten att jobba förebyggande i arbetet med ungdomar.

Medverkande: Linda Schön, kammaråklagare, Nationella Åklagaravdelningen/Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Längd: 29 minuter

I denna föreläsning möter du Barnskyddsteamet i Jönköpings län som berättar om sitt arbete med att synliggöra barn som far illa eller riskerar att fara illa och hur de utbildar och stödjer regionens medarbetare i detta.

Medverkande: Elizabet Muhic, utredare och specialistsjuksköterska Barnskyddsteamet Region Jönköpings län och Elinor Petersson, Region Jönköpings län.

Längd: 39 minuter

Konferensen arrangeras av Fokusgrupp barnets rättigheter i Jönköpings län, i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköping University, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, Erikshjälpen, Rädda Barnen, Jönköpings kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss