Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare

Objekt
Beskrivning av objektetSökandeFastighetsägare, samtycket och kontaktuppgifter
Omfattas ändamålet med sökningen av allemansrätten? Om nej ska medgivande från fastighetsägaren bifogas
Omfattas ändamålet med sökningen av allemansrätten? Om nej ska medgivande från fastighetsägaren bifogasSyfte
Beskriv syftet och hur denna ska genomföras


Ska föremål tillvaratas?
Ska föremål tillvaratas?


Bilagor som ska bifogas ansökan: * (obligatorisk)
Bilagor som ska bifogas ansökan:Bilagor kan för närvarande inte bifogas formuläret och behöver istället skickas in separat. Hänvisa till objektets namn. Bilagor skickas till: jonkoping@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss