Landshövding

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövding Helena Jonsson

Landshövding i Jönköpings län är Helena Jonsson från och med den 15 januari 2018.

Helena Jonsson född 1965 och utbildad lantmästare. Under åren 2011 till 2017 var hon förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

 • 1988 - egen företagare/lantbrukare
 • 1990-1991 maskinlärare, Tenhults lantbruksskola
 • 1991-1992 växtodlingsrådgivare på Lantbruksnämnden
 • 1992-2004 Försäkringssäljare lantbruk, Länsförsäkringar Jönköping
 • 2018 - Landshövding i Jönköpings län

Förtroendeuppdrag

 • 1990 - 2000 sekreterare och sedan ordförande LRF Säby lokalavdelning 
 • 2000 - 2004 ledamot LRFs regionstyrelse Jönköping, sista två åren som vice ordförande
 • 2002 - 2004 ledamot i Jönköpings länsstyrelse
 • 2004 - 2010 ledamot LRFs förbundsstyrelse
 • 2010 - 2011 vice ordf. LRFs förbundsstyrelse
 • 2011 - 2017 Förbundsordförande LRF
 • 2006 - 2011 ledamot och vice ordförande KRAV ek. för.
 • 2010 - 2013 ledamot Miljömålsberedningen
 • 2007 - 2011 ledamot Näringslivets regelnämnd NNR
 • 2018 - ledamot i insynsrådet för Upphandlingsmyndigheten
 • 2018 - ordförande hushållningssällskapet
 • 2019 - ledamot i Kungliga Patriotiska Sällskapet

Övrigt

 • 2011 invald i Kungliga skogs- och lantbruksakademin
 • 2011 ledamot i Alliansregeringens Framtidskommission
 • 2011 Årets Tranåsbo
 • 2013 Agronomie hedersdoktor vid SLU
 • 2017 utkom med boken ”Sverige ser inte ut som du tror”

Kontakt