Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

  • Åtgärdsbehov fosfor

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier”

Sammanställning urvalskriterier Pdf, 255.1 kB.

Utlysning

Åtgärden har inga planerade utlysningar utan har löpande hantering av ansökningar.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in, pengar avropas från Jordbruksverket.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt