• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om bristande djurhållning. Du kan göra en anmälan via webbformulär eller genom att ringa. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och Polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.​

Anmäl via webbformulär

Gör din anmälan om misskötsel av tama djur. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym. Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.

Anmäl bristande djurhållning genom vårt webbformulär

Anmäl via telefon

Ring 010-2236 000 vardagar mellan 09.00-15-00 för att anmäla misskötsel av tama djur eller har frågor gällande skötsel av tama djur. Övrig tid kan du anmäla via webbformuläret ovan eller via brev.

Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan. 

Anmäla via brev

Skicka anmälan via brev till: Djurskyddshandläggarna, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping. 

Lämna in följande uppgifter till oss

  • Namn och adress till den person anmälan riktas mot.
  • Platsen där djuren finns om annan än ovan.
  • Djurslag och antal djur.
  • Redogörelse för vad anmälaren anser brister i djurhållningen.
  • Övriga upplysningar som kan underlätta för hanteringen av ärendet, såsom portkod, djurhållarens arbetstider, eventuella risker för om djurägaren eller djuret kan utgöra hot för Länsstyrelsens personal.

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri. Ring 112.

Så behandlas din anmälan

Anmälan diarieförs och får ett diarienummer. Din anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddsinspektör kontrollerar djuren.

Andra typer av djurärenden

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djur ska du kontakta polisen eller kommunen.

Kontakta rätt myndighet

Här kan du se vilken myndighet du ska kontakt i olika ärenden
Typ av ärendeAnsvarig
Störningar från djurKommunen
Vilda djur i tätbebyggda områdenKommunen
Luktproblem från djurKommunen
Tillstånd för giftiga ormar och ödlorKommunen
Lösspringande djur, trafikfara/okänd ägarePolisen
Bortsprungna djurPolisen
Upphittade döda vilda djurPolisen
Farliga hundar (akut)Polisen
Hund i varm bilPolisen


Obefogade anmälningar

Ibland kan det vara svårt att hålla isär sin personliga åsikt om hur djur ska skötas från vilka krav som ställs i lagstiftningen. En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Länsstyrelsens djurskyddshandläggare lägger en stor del av sin arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du tänker göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräc​kliga skäl för en anmälan, ring och rådgör med en djurskyddshandläggare.

Anmäl enbart djur i länet

En anmälan ska gälla djur och djurhållare i Jönköpings län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du länsstyrelsen i det aktuella länet.

E-post: djurskydd.jonkoping@lansstyrelsen.se

Kontakt

Djurskyddshandläggarna