Anmäl bristande djurhållning

Om du vill anmäla att djur sköts dåligt eller far illa kan du kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Du måste lämna uppgifter som namn och adress på den du vill anmäla. Vi måste också få veta var djuren finns, annars kan vi inte göra kontroll av djuren och ärendet riskerar att avskrivas. Du har rätt att vara anonym när du anmäler.

Anmäl via webbformulär

Du kan göra din anmälan om tama djur som blir misskötta via vårt webbfromulär. Om du vill vara anonym skra du inte skriva in ditt namn. Beskriv djuren noga och skriv en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är bra om du kan skriva vem som äger eller sköter djuren.

Anmäl bristande djurhållning genom vårt formulär

Anmäl via telefon

Ring 010-2236 000 vardagar mellan 09.00-15-00 för att anmäla misskötsel av tama djur eller har frågor gällande skötsel av tama djur. Övrig tid kan du anmäla via webbformuläret ovan eller via brev.

Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan. 

Anmäla via brev

Skicka anmälan via brev till: Djurskyddshandläggarna, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping. 

Lämna in följande uppgifter till oss

 • Namn och adress till den person anmälan riktas mot.
 • Platsen där djuren finns om annan än ovan.
 • Djurslag och antal djur.
 • Redogörelse för vad anmälaren anser brister i djurhållningen.
 • Övriga upplysningar som kan underlätta för hanteringen av ärendet, såsom portkod, djurhållarens arbetstider, eventuella risker för om djurägaren eller djuret kan utgöra hot för Länsstyrelsens personal.

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri. Ring 112.

Så behandlas din anmälan

Vi diarieför din anmälan och den får ett diarienummer. Din anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut. Om du vill vara anonym när du gör din anmälan ska du inte ange ditt namn.

Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddsinspektör kontrollerar djuren.

Andra typer av djurärenden

Kommunerna och Polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.​ Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djur ska du kontakta polisen eller kommunen.

Hit vänder du dig i olika typer av djurärenden

Typ av ärendeAnsvarig
Störningar från djur, ljud eller luktKommunen
Vilda djur i tätbebyggda områdenKommunen
Luktproblem från djurKommunen
Tillstånd för giftiga ormar och ödlorKommunen
Lösspringande djur, trafikfara, okänd ägarePolisen
Bortsprungna djurPolisen
Upphittade döda vilda djurPolisen
Farliga hundar (akut)Polisen
Hund i varm bilPolisen


Obefogade anmälningar

Ibland kan det vara svårt att hålla isär sin personliga åsikt om hur djur ska skötas från vilka krav som ställs i lagstiftningen. En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Länsstyrelsens djurskyddshandläggare lägger en stor del av sin arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du tänker göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräc​kliga skäl för en anmälan, ring och rådgör med en djurskyddshandläggare.

Anmäl enbart djur i länet

En anmälan ska gälla djur och djurhållare i Jönköpings län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du länsstyrelsen i det aktuella länet.

E-post: djurskydd.jonkoping@lansstyrelsen.se

Om det bor för många katter på ett ställe händer det ofta att några av katterna förvildas eller ges sig av för att söka efter nya hem. Ibland händer det också att människor överger sina katter. I Sverige finns inga vildkatter, utan bara tamkatter som blivit förvildade.

Katter utan ägare far ofta mycket illa. Många tror att katter klarar sig själva eftersom de är de enda tamdjur vi släpper ut helt fritt, men detta stämmer inte. De får ofta för lite mat och kan få sår, skador och sjukdomar som inte tas hand om. Dessutom får de ofta köldskador på öron och svans.

Enligt lagen ska du som är kattägare se till att din katt sköts om, mår bra och inte är till besvär för andra.

Katt utan ägare– vad gör jag?

Om du misstänker att en katt är utan ägare kan du vidta följande åtgärder:

 • Efterlys en ägare på sociala medier eller genom att sätta upp lappar med en beskrivning och foto av katten.
 • Kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip).
 • Om du inte hittar någon ägare till katten, kontakta gärna ett katthem för att se om de har möjlighet att ta emot den. Alternativt kan ett katthem eventuellt vara behjälplig med att kontrollera ID-märkning, eftersöka djurägare med mera.
 • Kontakta länsstyrelsen om det är uppenbart att katten är övergiven eller utsatt för lidande. Om du själv löser katten situation behöver du inte kontakta Länsstyrelsen.

Foder

Djur ska ges tillräckligt med foder av god kvalitet. Foder och utfordingssrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Tänk på att avsaknad av foder inte behöver betyda att djuret inte får tillräckligt med foder, förutsatt att djuret har ett bra hull.

Du kan läsa mer om utfodring av djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Hull

Foder och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Om djuret är magert eller överviktigt har det fått för lite eller för mycket foder eller så är djuret sjukt. Vad du tycker är ett magert eller övervikt på ett djur kan skilja sig från vad länsstyrelsen bedömer eller vad någon annan anser vara övervikt. Därför är det viktigt att du beskriver med flera ord vad du menar med mager eller överviktig i din beskrivning av djuret så att vi kan göra rätt bedömning av din anmälan.

Du kan läsa mer om utfodring av djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Vatten

Djur ska ges tillräckligt med vatten av god kvalitet. Vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Alla djurslag måste inte ha fri tillgång till vatten enligt lagstiftningen. Det finns också skillnader inom olika djurslag beroende på hur djuren hålls.

När det gäller hund och katt ska de alltid ha fri tillgång till rent dricksvatten om de hålls inomhus.

För exempelvis nötkreatur, får och häst finns det inte krav i lagstiftningen att de alltid ska ha tillgång till vatten. Det räcker med att de får dricka sig otörstiga två gånger per dygn.

Du kan läsa mer om vatten till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Tillsyn

Alla djur ska ses till minst en gång varje dag. Högrdräktiga djur, nyfödda djur, skadade eller sjuka djur behöver ses till oftare än så.

För hund och katt är det högre krav, de behöver alltid ses till minst två gånger per dygn.

I tillsynen av djur ingår det att vidta åtgärder för att tillgodose djurens behov, exempelvis att fylla på foder och vatten, rengöring och att tillkalla veterinär vid behov.

Du kan läsa mer om tillsyn av djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Rastning

Hundar som hålls inomhus ska rastas utomhus regelbundet. De bör rastas minst var sjätte timme dagtid. Valpar, äldre hundar och sjuka hundar bör rastas oftare än så. Hundar som hålls permanent i rastgård ska rastas utanför rastgården minst en gång per dag.

Du kan läsa mer om rastning av hund på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Sällskap

De allra flesta djur behöver sällskap av en artfrände eller människa vaje dag.

 • Hundar och katter bör få sällskap av någon av samma art eller människa några timmar varje dag.
 • Hästar ska som regel kunna se, höra, känna lukten av och få daglig fysisk kontakt med andra hästar antingen i hagen eller i stallet.
 • Nötkreatur ska kunna ha ögonkontakt med och kunna beröra andra nötkreatur.
 • Får och grisar ska hållas i par eller grupp med djur av samma art.

Du kan läsa mer om krav på sällskap till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Ligghall

Ligghall krävs när lantbruksdjur och häst hålls som utegångsdjur under den kalla årstiden. En ligghall är ett stall för lösgående djur där djuren inte hålls instängda utan kan välja att gå ut i hage när de vill. Den kalla årstiden infaller när medeldygnstemperaturen understigit fem plusgrader fem dagar i följd och då gräset slutat växa. Ligghallskravet upphör för utegångsdjur igen till våren när det varit fem plusgrader i medledygnstemperatur i fem dagars i följd.

För lantbruksdjur krävs ligghall under den kalla årstiden när djuren går ute mer än 12 timmar per dygn och för häst när de går ute mer än 16 timmar under den kalla årstiden.

Du kan läsa mer om ligghall till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Miljö och utrymmen

Generellt ska alla djur ha en ren och godtagbar miljö. Det kan handla om rena och torra liggplatser, en god luftkvalité och att inte heller skadliga föremål eller ämnen ska finnas inom räckhåll för djuren. Olika djurslag har även olika krav på storlek i de utrymmen de befinner sig i, exempelvis i bostäder, stall eller ligghallar.

Du kan läsa mer om krav kring miljö och utrymmen för djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Sjuka eller skadade djur

Ett djur som är skadat eller sjukt ska snarast ges nödvändig vård eller avlivas. Om ett djur genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska djuret snarast få vård eller andra lämpliga åtgärder vidtas. Vid behov ska djuret undersökas och behandlas av veterinär. Tecken på ohälsa kan exempelvis vara hälta, förändrat rörelsemönster, att djuret tappar matlusten, dricker onormalt mycket, kissar mer eller oftare, beter sig aggressivt, vilar/sover onormalt mycket eller drar sig undan.

I det här faktabladet finns tips på hur du kan förbereda dig om du av någon anledning inte kan ta hand om ditt djur längre.

Vem tar hand om ditt djur om du blir sjuk? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Djurskyddshandläggarna

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss