Ansökan om bidrag för ettårig restaurering eller hamling

Under år 2023 tilldelades Länsstyrelserna tillfälliga medel att användas till ettårig restaurering och hamling.

Medlen skulle användas till följande åtgärder:

  • Hamling av träd
  • Ettårig restaurering av betesmarker och slåtterängar

Bidraget betalas ut efter att en begäran om utbetalning har skickats in till Länsstyrelsen och Länsstyrelsen har godkänt åtgärden. En begäran ska lämnas till Länsstyrelsen senast 2024-02-28.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss