Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna

Sökanden

Övriga personer ansökan gäller

Artens/arternas namn


Berörda områden
Bilagor


Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för att skicka filer. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive

Kontakt

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss