Samhällsbyggnad

Marieby kyrkoruin. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnads­minne.

Brandskåp. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsens roll i kris­beredskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

En person som ritar ett hus. Foto: mostphotos.se

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters intressen, och se till att nationella mål får genomslaget i länet.

Groceries Bag with Vegetables, Bread, Greens, Fruits, Bottle of Milk and Container of Eggs isolated on white background

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna delar på ansvaret för livsmedelskontrollen. På regional nivå har Länsstyrelsen ett ansvar att stödja och kontrollera kommunernas arbete med livsmedelskontroll.