Samhällsbyggnad

Marieby kyrkoruin. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnads­minne.

Brandskåp. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsens roll i kris­beredskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

En person som ritar ett hus. Foto: mostphotos.se

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters intressen, och se till att nationella mål får genomslaget i länet.

Dessertost.Foto: Tina Stafrén.

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna delar på ansvaret för livsmedelskontrollen. På regional nivå har Länsstyrelsen ett ansvar att stödja och kontrollera kommunernas arbete med livsmedelskontroll.