Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt nordiskt samarbete ska rädda fjällräven

Fjällräv

Foto: Rasmus Törnkvist, Svenska Fjällrävsprojektet

Många myndigheter och organisationer i Norden har länge arbetat för att rädda den akut hotade fjällräven. Nu ställer EU:s strukturfond, Interreg Aurora, upp med kritisk finansiering – som innebär att arbetet med att bevara fjällräven kan fortgå. De nya åtgärderna vidtas i projektet Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox.

Med den nya finansieringen får nu arbetet med att bevara fjällräven en fortsättning och kan för första gången ske över landsgränserna i nästan hela fjällrävens utbredningsområde; Norge, Sverige och Finland.

Fram till och med oktober 2026 ska Länsstyrelsen Jämtlands län tillsammans med partners arbeta för att bevara fjällräven. Då fjällrävarna rör sig obehindrat över landsgränserna på kalfjället och tundran krävs ett internationellt utbyte av information och kunskap.

Målet är att följa fjällrävens populationsutveckling över landsgränserna genom att dokumentera deras rörelser med hjälp av GPS-sändare, DNA-provtagning av spillning och viltkameror. Den insamlade informationen gör det också möjligt att utvärdera pågående åtgärder som, till exempel, de utsättningar av uppfödda fjällrävar som sker i Norge på gränsen till såväl Finland som Sverige.

Klimatförändringar påverkar fjällräven

En av de största utmaningarna för fjällrävens överlevnad är konkurrensen från rödräven och dess spridning till fjällområdena på grund av klimatförändringarna. Projektet inkluderar därför åtgärder som riktad jakt på rödräven för att minska dess påverkan på fjällräven och förhindra spridningen av sjukdomar och parasiter.

Tidigare projekt har gett resultat

Fjällräven är starkt hotad i Norden. I början av 2000-talet uppskattades hela fjällrävsstammen i Sverige och Norge till cirka 40-60 vuxna fjällrävar. I Finland var den helt utrotad men tack vare insatser i ett tidigare projekt har arten lyckats återetablera sig i landet igen. Flera EU-finansierade projekt i kombination med samarbeten mellan Länsstyrelserna och forskning i Sverige och Norge har lett till att fjällrävsstammen har ökat. 2023 uppskattades stammen till cirka 560 vuxna individer i Norden, varav åtta fjällrävar fick kullar i norra Finland.

Logotyp

Fakta projekt Felles Fjellrev – Together for the Arctic Fox

Projekttid: 2023-11-01 till och med 2026-10-31

Total budget, EU-partners: € 2 252 623 (EU 65 %, egenfinansiering 35 %)

Samarbetspartners

  • Länsstyrelsen i Västerbottens län
  • Länsstyrelsen i Norrbotten (projektägare)
  • Länsstyrelsen i Jämtlands län
  • Stockholms universitet
  • Världsnaturfonden, WWF Sverige
  • Metsähallitus, Finland
  • Världsnaturfonden, WWF Finland
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Norges arktiske universitet (UiT, Tromsö
Logotyper

Kontakt

Tomas Bergström

Miljöövervakare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss