Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är avtalet om markupplåtelse med STF klart

Bild på ett snötäckt Sylmassiv, västra Jämtlandsfjällen

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län, Alf Kjellström

Länsstyrelsen har idag beviljat STF:s ansökan om markupplåtelse i västra Jämtlandsfjällen och Härjedalen. Det här innebär, som tidigare rapporterats, att STF i viss mån minskar sin service och kapacitet i stugor och på fjällstationer i den så kallade Jämtlandstriangeln. Dock är det fortfarande fullt möjligt att vandra och skida på befintliga leder i området.

En av förändringarna i det nya markupplåtelseavtalet är stängningen av Gåsen fjällstuga. För att trygga säkerheten under denna vinter har länsstyrelsen ordnat så att det ska finnas kvar ett mindre säkerhetsrum på platsen. Detta är en övergångslösning för att Länsstyrelsen ska kunna säkerställa att information om förändringen har nått ut på bred front.

Det nya avtalet innebär också att alla stugor och fjällstationer öppnar två veckor senare under sommarsäsongen, av hänsyn till rennäringen och kalvarnas tillväxt.

Rogen och Skedbrostugorna

Vad gäller Rogen och Skedbrostugorna i Härjedalen har länsstyrelsen beslutat om ett separat, tillfälligt avtal – som i korthet innebär att stugorna finns kvar under vintersäsongen 2023/2024. Avtalet löper ut sista april 2024.

De viktigaste förändringarna i det nya markupplåtelseavtalet

  • Gåsen Fjällstuga stängs den 1 januari 2024. Ett mindre säkerhetsrum/rastskydd hålls öppet av fjällsäkerhetsskäl till och med 19 april 2024. Länsstyrelsen utvärderar därefter behovet av fortsatt öppethållande av tillfälligt säkerhetsrum för vintersäsongen 2024/2025.
  • Från och med 1 januari 2024 får Blåhammaren Fjällstation samma servicenivå som en fjällstuga. Restaurangen stängs och antalet bäddar minskas ned till totalt 30 (motsvarar en halvering). Självhushåll och butik med enklare matvaror finns kvar.
  • På Sylarna Fjällstation minskas antalet bäddar till totalt 100 och senast 2028 stänger restaurangen. Självhushåll och butik finns kvar.
  • Helags Fjällstation stänger restaurangen senast 2028. Självhushåll och butik finns kvar.
  • Ändrade öppettider: Sylarna, Blåhammaren, Helags, Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren stängs vintertid i samband med att skoterförbudet träder i kraft i slutet av april (för närvarande 19 april) och öppnar sommartid först den 1 juli, undantaget Sylarna som öppnar den 15 juli.

Tidigare nyheter i ämnet:

STF har nått överenskommelse med flera samebyar – underlag för avtal skickas in till Länsstyrelsen | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

STF ansöker om ny markupplåtelse i Jämtland/Härjedalen (svenskaturistforeningen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss