Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

STF har nått överenskommelse med flera samebyar – underlag för avtal skickas in till Länsstyrelsen

Sylarnas fjällstation

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I samverkan med Länsstyrelsen i Jämtlands län har Svenska turistföreningen (STF) fört dialog med flera samebyar kring en ny, hållbar överenskommelse för fjällstugor och fjällstationer på statens mark. Överenskommelsen rör västra Jämtlandsfjällen och delar av Härjedalsfjällen.

På fredag inkommer ett nytt underlag för avtal till Länsstyrelsen, där de största förändringarna rör Blåhammarens och Sylarnas fjällstationer samt fjällstugan Gåsen. Blåhammaren och Sylarna planeras minska sin service, medan fjällstugan Gåsen läggs ned. Det blir också fler förändringar, bland annat för fjällstugorna.

Intresset för fjället har ökat det senaste decenniet, med en markant topp under pandemiåren. Ett ökat antal besökare innebär också ett ökat tryck på såväl natur som rennäring. Samtidigt är det viktigt för friluftslivet och besöksnäringen att vi har tillgängliga fjäll. Länsstyrelsen i Jämtlands län har som ambition att det går att förena turism med en fungerande renskötsel på statliga renbetesmarker. Därför har dialogen med STF och samebyarna varit mycket viktig för att få till en hållbar överenskommelse.

– Efter flera dialogträffar har vi tillsammans kommit överens om att Blåhammarens fjällstation ska övergå till det vi kallar fjällstuga. Det innebär att restaurangen stängs, i stället inrymmer stationen endast självhushåll och antalet bäddar halveras. Det finns fortfarande goda möjligheter att övernatta – men vi minskar på trycket genom färre transporter av mat och förbrukningsmateriel, bland annat, säger Maria Hjelm Ros, generalsekreterare för STF.

Hållbara lösningar

Överenskommelsen innebär också att alla stugor och fjällstationer öppnar senare under sommarsäsongen, av hänsyn till renkalvmärkning och kalvarnas tillväxt. Med en frist på bara två veckor hinner renkalvarna äta upp sig och bli mer självgående, innan de stora turistströmmarna når fjället.

Fjällstugan Gåsen, som är belägen i Vålådalens naturreservat, ska enligt kommande ansökan läggas ned. Detta handlar om att frigöra ett större område som kan bli fritt från störning.

– Dialogen med STF och samebyarna har nu lett till en färdig ansökan. I och med att båda parter fått komma till tals kan vi nå hållbara lösningar, som tar hänsyn till såväl fjällturism som rennäring, säger Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län.

STF ansöker nu om ett nytt arrendeavtal för Jämtland och delar av Härjedalen, som föreslås träda i kraft 1 januari 2024. Stugorna Skedbro och Rogen i Funäsfjällen omfattas inte av den ansökan som nu lämnas in. Nedan finns de förändringar som ansökan innehåller, jämfört med dagens avtal.

De viktigaste förändringarna i kommande ansökan

  • Gåsen Fjällstuga stängs helt 1 januari 2024
  • Från och med 1 januari 2024 får Blåhammaren Fjällstation samma servicenivå som en fjällstuga. Restaurangen stängs och antalet bäddar minskas ned till totalt 30 (motsvarar en halvering). Butiken med enklare matvaror och självhushållsköket kommer vara kvar.
  • På Sylarna fjällstation minskas antalet bäddar med 25 procent och senast 2028 stänger restaurangen. Självhushåll och butik finns kvar.
  • Helags Fjällstation stänger restaurangen senast 2028. Självhushåll och butik finns kvar.
  • Ändrade öppettider: Sylarna, Blåhammaren, Helags, Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren stängs vintertid i samband med att skoterförbudet träder i kraft i slutet av april (för närvarande 19 april) och öppnar sommartid först den 1 juli, undantaget Sylarna som öppnar den 15 juli.

Nyhet om överenskommelsen på STF´s hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss