Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya kostråd för fisk kan bli aktuellt för Storsjön, delar av Indalsälven och Lillsjön

Länsstyrelsen i Jämtlands län har konstaterat förhöjda halter av miljögifter i delar av Storsjöns och Lillsjöns fiskbestånd. Det rör sig framför allt om PFAS, dioxiner, och PCB – men till viss del även kvicksilver. De fiskar som omfattas är abborre, gädda, sik, harr, öring och kanadaröding. Halterna är inte akut giftiga men innebär att man inte bör äta fisken för ofta. Halterna i öring och kanadaröding är i nivå med halter av dioxin och PCB i vildlax och öring i bland annat Östersjön.

Miljögifter kan komma in i fisken via näringskedjan och födan på olika sätt. De största källorna till dioxiner, PCB och kvicksilver kommer oftast långväga ifrån, och sprids via atmosfären. Men det kan även finnas lokala utsläpp som bidrar, bland annat förbränningsanläggningar och reningsverk. För PFAS är det framför allt brandövning med skum som är källan.

Utifrån nya mätningar har Länsstyrelsen fått rekommendationer kring tillfälliga lokala kostråd av Livsmedelsverket. Länsstyrelsen fattar inte beslut om lokala kostråd – utan detta görs i varje kommun, utifrån de förutsättningar som finns på platsen. Lokala kostråd kan dröja ännu ett tag - men Livsmedelsverkets rekommendationer kan tjäna som en riktlinje, tills de nya lokala råden är på plats.

Livsmedelsverkets rekommendationer för matfisk i Storsjön och Lillsjön

Abborre, gädda, sik och harr bör inte ätas mer än två tre gånger per år eftersom de innehåller förhöjda halter av PFAS. Rekommendationerna gäller om du fiskar nära Östersunds tätort och runt hela Frösön, samt hela Lillsjön.

Öring och kanadaröding bör inte ätas oftare än 2-3 gånger per år av barn och ungdomar upp till 18 år, liksom gravida, ammande och de som planerar graviditet i framtiden. Övriga grupper kan äta öring och kanadaröding en gång per vecka. Råden för öring och kanadaröding beror på förhöjda halter av framför allt dioxiner och PCB, men till viss del även kvicksilver.

Rekommendationerna gäller för Storsjön samt närliggande delar av Indalsälven med biflöden upp till Ristafallet och första vandringshindret för fisken i Järpströmmen, samt ner till Hissmofors kraftverk.

För Östersunds kommun gäller råden för samtliga fiskar ovan.

I Krokom, Berg och Åres kommuner gäller endast råden för öring och kanadaröding.

Översiktskarta - områden med förslag på kostråd Pdf, 4.4 MB.

Detaljkarta - områden med förslag på kostråd Pdf, 846.4 kB.

Samma som nationella kostråd för fet fisk

De föreslagna råden för öring och kanadaröding är desamma som nationella kostråd för vildlax och öring i Östersjön, Bottniska viken, Vänern, Vättern samt tillhörande älvar. Detta eftersom öring och kanadaröding i Storsjön har samma nivå av dioxiner och PCB.

Riskerna med dessa miljögifter finns i första hand om man äter mat med höga halter under en längre tid. Kvicksilver, dioxin och PCB går sällan att mäta i vattnet eftersom det är ämnen som oftast fastnar i material på botten eller tas upp i fisk. PFAS kan däremot ofta mätas i vattnet, men det innebär en risk bara om man dricker vatten med förhöjda halter under en längre tid. Att människor eller djur dricker vattnet tillfälligt eller badar bedöms inte som farligt.

Information gällande dricksvattnets kvalitet besvaras av respektive kommun.

Länk till mer information om miljögifter i fisk Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jens Fuchs

Enhetschef, Vattenenheten

Anna Löfholm

Vattenhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss