Uppföljning

De tidigare kraven på uppföljning togs bort den 1 januari 2019, och de bevakningar som ligger skapade i Boverkets datasystem Bofinc kommer att inaktiveras.

Skicka frågor via e-post

Skicka dina frågor till oss i första hand via e-post till kontakten nedan eller till jamtland@lansstyrelsen.se

Vi kan hjälpa dig snabbare om du har ärendenummer, eller fastighetsbeteckning alternativt personnummer/organisations­nummer till hands.

Kontakt