Brinnande spritköksbrännare

Från klockan 12.00 den 10 augusti råder inte längre något eldningsförbud i Jämtlands län. Länsstyrelsen manar till försiktighet vid eldning. Tänk på att användning av öppen låga sker på eget ansvar.

Gård på landet. Foto: Marie Birkl.

Många lantbrukare i länet har endast fått halv vallskörd och betena har slutat växa på många håll i länet. Det här går att göra för att mildra foderbristen.

En brandman släcker en skogsbrand.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom de brandskadade skogsområdena som benämns Storbrättan och Lillåsen-Fågelsjö i Härjedalens kommun.

Illustration: mostphotos.se

Välkommen till en dag som handlar om den stora globala klimatutmaningen.

Renkalv som vilar. Foto: Tor Lundberg Tuorda

Tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar vi för skötseln av skyddade fjällområden. Vi har också som mål att verka för en hållbar rennäring.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.