Frivilliga försvarsorganisationer

Frivilliga försvarsorganisationer är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen genom den så kallade frivilligförordningen.

Regionala resursgruppen i Hallands län

Den regionala resursgruppen i Halland, RRG Halland, är en strukturerad form av samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer och Länsstyrelsen i Hallands län.

Syftet är att hitta kompetenser inom olika områden som Länsstyrelsen efterfrågar och använda dessa när extra resurser krävs. Länsstyrelsen kan få stort behov av extra resurser i samband med till exempel

  • kärnkraftshändelse
  • epizootihändelse
  • händelser som faller under lagen 1992:1403 om totalförsvar och höjd beredskap
  • samt lagen 2003:778 om skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen kan få en samordnande roll som kräver extra resurser. RRG Halland ska ha förmåga att stödja Länsstyrelsen i Hallands län vid allvarliga samhällsstörningar i fredstid och höjd beredskap med personella resurser och kompetens inom information, samband, transporter och epizooti.

Resursgruppens sammansättning

Gruppen är uppdelad i tre nivåer där Länsstyrelsen har huvudansvaret. RRG Hallands ledning består i dagsläget av representant från Försvarsutbildarna, Frivilliga automobilkåren, Frivilliga radioorganisationen, Frivilliga flygkåren, Lottakåren, Bilkåren, Civilförsvarsförbundet, Frivilliga motorcykelkåren och Sv Blå Stjärnan. Resursgruppen delas in i tre stabsgrupper.

Resursgruppens olika uppgifter

Stabsgruppernas medlemmar ska kunna ta alla roller oavsett händelse.

Ledningsgruppens roll är att samordna, leda och fördela uppgifterna vid en händelse samt i normala förhållanden ha en sammanhållande och inriktande roll. Ledningsgruppen utgör en del av Länsstyrelsens krisledningsorganisation vid en samhällsstörning eller vid höjd beredskap.

Ledningsgruppen är också Länsstyrelsens kontaktpersoner ut till länets frivilliga försvarsorganisationer. De skall bidra till att ge en samlad bild över frivilligorganisationernas resurser, både personellt, kunskapsmässigt och materiellt.

Vid en händelse då Länsstyrelsen är i behov av extra resurser kallas RRGs ledningsgrupp som i sin tur utifrån händelse och behov meddelar och kallar övriga till Länsstyrelsen för vidare information.

Utbildning och kompetensbehov

Samtliga i RRG Halland genomgår utbildningar och deltar delvis i Länsstyrelsens övningar. Grundutbildningar eller motsvarande genomförs efter behov.

För deltagare i ledningsgruppen ställs krav på tidigare stabsarbete och datorvana. För samtliga gäller att kunna hantera stressiga uppgifter och vara bra på samarbete och god kännedom om den egna frivilliga försvarsorganisationen.

Är du intresserad av att delta?

Kravet för att bli medlem i RRG Halland är att du är medlem i en frivillig försvarsorganisation i länet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss