Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Här finns information om hur du får veta att en olycka har inträffat och vad du kan göra för att skydda dig.

I Sverige finns tre kärnkraftverk. Ringhals som ligger strax norr om Varberg i Hallands län, Oskarshamn som ligger i Kalmar län samt Forsmark som ligger cirka tio mil nordost om Uppsala i Uppsala län.

Inre och yttre beredskapszoner

Området kring ett kärnkraftverk är indelat i två beredskapszoner – en inre och en yttre beredskapszon. Närmast kärnkraftverket finns den inre beredskapszonen som sträcker sig ungefär fem kilometer ut från kärnkraftverket. Området ut till 25 kilometer från kärnkraftverket kallas för den yttre beredskapszonen.

I beredskapszonerna finns det förhandsutdelade varningsmottagare, jodtabletter och information till allmänheten. Länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter har också planering i beredskapszonerna för att skydda allmänheten vid en olycka genom att exempelvis utrymma till en annan plats eller uppmana allmänheten att stanna inomhus och ta jodtabletter.

Mer om de nya beredskapszonerna

Teckentolkad information

Teckentolkad information om beredskapszoner och larm vid Ringhals kärnkraftverk, Youtube Länk till annan webbplats.

Bilden visar en karta över inre och yttre beredskapszoner vid Ringhals kärnkraftverk i Halland.

Den inre beredskapszonen sträcker sig ungefär fem kilometer från Ringhals, den yttre ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.

Planeringszon

Utöver beredskapszonerna finns också en planeringszon. Planeringszonen sträcker sig ungefär 100 kilometer från kärnkraftverket. I planeringszonen finns planering för att allmänheten ska kunna utrymmas baserat på strålningsmätningar. I förberedelserna för planeringszonen ingår även att allmänheten ska stanna inomhus och planering för begränsad extrautdelning av jodtabletter.

Beredskaps- och planeringszonerna runt kärnkraftverket har avgränsningar i vägar och andra naturliga gränser. Därför är det exakta avståndet till kärnkraftverket aningen kortare eller längre på vissa ställen.

Om du bor eller vistas i en planeringszon behöver du vara medveten om den planering som finns och även ha en egen beredskap om en kärnkraftsolycka inträffar.

Vilka län ingår i planeringszonen?

Förutom Hallands län, ingår också delar av Västra Götalands-, Kronobergs-, Jönköpings- och Skånes lä i planeringszonen för Ringhals kärnkraftverk.

Karta över vilka områden som ingår i planeringszonen.

Så här blir du varnad

Om en kärnkraftsolycka inträffar blir du varnad genom varnings och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Varning inomhus

Alla som bor i beredskapszonerna runt kärnkraftverket ska ha en egen varningsmottagare som också fungerar som en radio. Varningsmottagaren startar automatiskt vid larm från kärnkraftverket. Med varningsmottagaren lyssnar du på Sveriges Radios beredskapskanal P4 Halland. Genom att lyssna på Sveriges Radio P4 Halland får du information om vad som har inträffat på kärnkraftverket och vad du ska göra för att skydda dig och andra.

Hushåll och verksamheter i beredskapszonerna får en varningsmottagare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Placera varningsmottagaren inomhus på en central plats.

Utdelning av nya varningsmottagare pågår

Alla hushåll och verksamheter i beredskapszonerna kommer att få en ny varningsmottagare. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med länsstyrelsen som delar ut varningsmottagarna.

Varningsmottagarna kommer att delas ut med posten. De hushåll och verksamheter som är berörda kommer att få en brevavi och hämta ut sina varningsmottagare på närmaste postutlämningsställe.

Om du missade att hämta ut din varningsmottagare kan du beställa en ny

Varning utomhus

I beredskapszonerna finns möjlighet att varna den som befinner sig utomhus. Signalen från utomhusvarningen ”Hesa Fredrik” betyder att du ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 Halland. Stanna inomhus tills du får andra instruktioner via P4 Halland.

Test av varningssystem

Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas inomhus- och utomhusvarningen. Du behöver inte göra något annat än att uppmärksamma att testet har fungerat. Utomhusvarningens ljudsändare tutar klockan 15.00. På kvällen klockan 19.00 startar varningsmottagaren och Sveriges Radio läser upp ett testmeddelande som hörs i varningsmottagaren.

Gör så här om larmet går

 • Gå in! Du har bättre skydd inne än ute.

 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4.
 • Hjälp andra. Släpp in personer som behöver skydd
  inomhus.
 • Stanna inne. Gå inte ut förrän meddelande om att faran är över har lämnats i Sveriges Radio P4.

 • Håll sällskapsdjur inne.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för råd om betesdjur, svin och andra husdjur

Strålning vid en kärnkraftsolycka

Kärnkraftverken är byggda med system för att skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå leder till utsläpp av radioaktiva ämnen, riskerar människor att utsättas för strålning. Möjliga stråldoser vid en olycka beror på utsläppets omfattning och förlopp tillsammans med det väder som råder och vilka skyddsåtgärder som hinner genomföras.

Du kan utsättas för strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken. Du kan också utsättas för strålning genom att få radioaktiva ämnen i dig. Det kan ske genom inandning, via livsmedel eller genom att du får i dig radioaktiva ämnen som hamnat på kroppen och kläderna.

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om vilka hälsoeffekter som kan uppstå efter en kärnkraftsolycka.

Så här skyddar du dig

Det finns olika sätt att skydda sig från radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka. Vilket eller vilka sätt som passar bäst beror på situationen på kärnkraftverket, vädret och hur det ser ut i samhället. Länsstyrelsen beslutar och informerar om vilka åtgärder som ger bäst skydd utifrån situationen. Följ därför uppmaningar från länsstyrelsen via i första hand Sveriges Radio P4 Halland.

Vid en kärnkraftsolycka kan det bli aktuellt för dig att:

 • Stanna inomhus. Genom att vara inne minskar du risken för att andas in radioaktiva ämnen i luften. Byggnaden ger dig också skydd mot strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken.
 • Ta jodtabletter. Genom att ta jodtabletter blir din sköldkörtel mättad med icke radioaktiv jod. På det sättet hindras sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod.
 • Utrymma till annan plats. Genom att lämna ett område kan du undvika eller minska risken att utsättas för strålning från ett utsläpp.
 • Tvätta dig och byta kläder. Genom att duscha, byta kläder och regelbundet tvätta händerna minskar du risken att få i dig radioaktiva ämnen som hamnat på kroppen eller kläderna efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen.
 • Avstå vissa livsmedel. Genom att avstå från att äta och dricka vissa livsmedel som kan ha påverkats av ett radioaktivt utsläpp minskar du risken att få i dig radioaktiva ämnen.

Stanna inomhus

Bostadshus ger skydd mot radioaktiva ämnen efter ett utsläpp från en kärnkraftsolycka. Bäst skydd har du där väggar och tak är som tjockast. Se till att du stänger dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation. På det sättet minskar du risken att luftburna radioaktiva ämnen tränger in i bostaden.

Uppmaningen att stanna inomhus gäller även djur och husdjur. Stäng om möjligt dörrar och fönster till djurstallar och lador med foder. Skydda foder och vatten från att blandas med radioaktiva ämnen genom att täcka över.

Om du måste gå ut är det bra att ha skydd för mun och näsa samt klädesplagg som täcker huden. Det underlättar om kläderna är lätta att rengöra såsom regnkläder som lätt kan spolas av. Undvik att ta in utomhuskläderna i bostaden för att minska risken att sprida radioaktiva ämnen. Tvätta dig när du kommer in.

Fortsätt att lyssna på Sveriges Radio P4 Halland för löpande information. Länsstyrelsen meddelar när faran är över eller om du ska vidta någon annan åtgärd för att skydda dig.

Ta jodtabletter bara på uppmaning av länsstyrelsen

En kärnkraftsolycka kan leda till utsläpp av radioaktiv jod. Att ta jodtabletter mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod. För barn och gravida är jodtabletter extra viktigt eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare än hos vuxna. Forskning visar att den som är över 40 år inte löper någon risk att utveckla sköldkörtelcancer av radioaktiv jod. För personer över 40 år gör därför jodtabletterna ingen nytta. Djur ska inte ta jodtabletter.

Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten. Jodtabletter kan användas tillsammans med annat skydd som att stanna inomhus eller utrymma till en annan plats. Din ålder avgör doseringen. Läs på förpackningen och bipacksedeln/ informationsbladet i asken för rätt dosering.

Jodtabletter är förhandsutdelade till hushåll och verksamheter i beredskapszonerna. Det finns också lagerhållning och planering för att dela ut jodtabletter på andra platser om behovet uppstår. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer vilka områden där det kan vara aktuellt att extrautdela jodtabletter.

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats finns mer information om jodtabletter. Länk till annan webbplats.

Om du behöver fler jod-tabletter

Jodtabletter är ett läkemedel. Länsstyrelsen skickar ut nya när jodtabletterna behöver förnyas. Kontakta Länsstyrelsen i Halland län om du tappar bort dina jodtabletter eller behöver fler.

Om du bor, arbetar eller har fritidshus inom den inre eller yttre beredskapszonen har du fått en ask med jodtabletter. På bipacksedeln finns information om dosering. Här kan du beställa fler jodtabletter om ni behöver fler i ditt hushåll eller om ni inte fått något paket med jodtabletter och informationsbroschyr.

 

Jag vill beställa jodtabletter


Anledning till din beställning * (obligatorisk)
Anledning till din beställning

Broschyren – vid larm från Ringhals kärnkraftverk

Alla som bor i den inre och yttre beredskapszonen får broschyren ”Vid larm från Ringhals kärnkraftverk – det här behöver du veta" hem i sin brevlåda.

Du kan ladda ner den här i PDF-format. Broschyren finns på olika språk, samt lättläst svenska. Du kan också se den teckentolkad.

På svenska (PDF) Pdf, 2 MB.

På lättläst svenska Pdf, 8.1 MB.

På engelska/In english (PDF) Pdf, 3.7 MB.

På arabiska Pdf, 2.5 MB.

På farsi Pdf, 2.2 MB.

På finska Pdf, 2.4 MB.

På polska Pdf, 2.4 MB.

På somaliska Pdf, 2.3 MB.

På spanska Pdf, 2.2 MB.

På tigrinja Pdf, 2.2 MB.

På turkiska Pdf, 2.3 MB.

På tyska Pdf, 2.3 MB.

Teckentolkad information (video), Youtube Länk till annan webbplats.

Om länsstyrelsen bedömer att det inte är ett tillräckligt bra skydd att stanna inomhus kan du behöva utrymma till en annan plats. Om du bor eller arbetar i inre beredskapszonen kan behöva utrymma till en annan plats i förebyggande syfte.

Även du som bor eller arbetar i yttre beredskapszonen behöver ha beredskap för att utrymma till annan plats. Att behöva lämna sitt hem är en jobbig situation där vi kan behöva hjälpa varandra. Samhällets resurser behöver i första hand fokusera på dem som inte klarar sig själva. Hjälp gärna någon som inte kan utrymma på egen hand. Meddela dina anhöriga vart du åker. Undvik att ringa för att minska belastningen på mobilnätet, skicka hellre sms.

Vid beslut om utrymning upprättar länsstyrelsen olika typer av platser där den som utrymmer kan få hjälp och stöd på olika sätt. Lyssna på Sveriges Radio P4 Halland för aktuell information.

Om länsstyrelsen uppmanar att lämna ett område och du inte har egen transport ska du ta dig till en uppsamlingsplats. Därifrån får du hjälp att ta dig vidare. Uppsamlingsplatserna kan vara redan befintliga busshållplatser eller ställen som skolor och omsorgsboenden där bussar kan hämta upp. Länsstyrelsen meddelar via Sveriges Radio P4 vilka uppsamlingsplatser som är aktuella. Hjälp andra som inte kan ta sig till en uppsamlingsplats.

Om du inte har någonstans att ta vägen vid utrymning (till exempel sommarstuga, släkt eller vänner på annan ort), kan du ta dig till en utrymningsplats. Där får du stöd utifrån dina behov. På utrymningsplatsen finns möjlighet att duscha och byta kläder samt enklare mat och dryck.

För dig som inte har möjlighet att ordna eget boende öppnas mottagningsplatser på hotell, vandrarhem eller motsvarande.

Utrymda områden bevakas av polisen. Om du blir uppmanad att utrymma till en annan plats är det viktigt att du bara tar med det mest nödvändiga. Bra saker att tänka på eller ta med vid utrymning är:

 • Jodtabletter och mediciner
 • Hygienartiklar
 • Körkort, ID-kort, pass och andra legitimationer
 • Varma kläder och ombyte
 • Pengar/kontanter, bankkort, bankdosor
 • Mobiltelefon och laddare
 • Sällskapsdjur

Avstå från vissa livsmedel

Myndigheterna kan rekommendera att du inte ska äta eller dricka vissa livsmedel. Syftet är att undvika att du ska få i dig radioaktiva ämnen när du äter eller dricker. Dricksvatten och mjölk är exempel på livsmedel som kan bli påverkade kort efter en kärnkraftsolycka. Myndigheterna kan även rekommendera att du ska avstå från att äta egenodlade livsmedel.

Livsmedelsverket arbetar för säker mat och dricksvatten. Vid en olycka på kärnkraftverket bedömer Livsmedelsverket konsekvenserna för livsmedelsförsörjningen och ger underlag och stöd till länsstyrelserna och kommunerna i deras hantering och kontroll av livsmedel.

Mer information hur livsmedel påverkas av radioaktiva ämnen finns på Livsmedelsverkets webbplats.  Länk till annan webbplats.

Kontakt

Beredskap för kärnteknisk olycka

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss