Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av en instruktion. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Länsstyrelsen ska arbeta. Länsstyrelsen rapporterar resultatet till regeringen i en årsredovisning.

Länsstyrelseinstruktionen

Länsstyrelseinstruktionen styr vår verksamhet. I den beskrivs bland annat

  • våra uppgifter
  • hur vi ska samråda med andra myndigheter
  • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag till Länsstyrelsen, riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen.

Länsstyrelsens regleringsbrev, Ekonomistyrningsverket Länk till annan webbplats.

Årsredovisning

Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen varje år. Den beskriver vad vi har gjort under året och vilka resurser vi använt för detta.

Årsredovisning 2023

Länsstyrelsens årsredovisning för året 2023. Länsstyrelsens årsredovisning är uppbyggd för att motsvara kraven i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).

Årsredovisning 2023 Länk till annan webbplats.

Bild på framsidan av verksamhetsplaneringen.

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Verksamhetsplan 2024

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2023 med presentation av Länsstyrelsens organisation och länsledningens inledning. Här beskrivs också Länsstyrelsens vision och roll, den gemensamma värdegrunden som är grunden för vårt arbete 2023.

Verksamhetsplan 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framsidan av Verksamhetsplanen med ett foto av en grå ryggsäck med länsstyrelsens logga som står lutad mot en sten och i bakgrunden ses grönskande bokskog.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss