Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen följer den säkerhetspolitiska utvecklingen

Med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina följer Länsstyrelsen den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen och med särskilt fokus på hur den kan påverka Halland.

Vi har en god samverkan i Halland och som stärkts ytterligare under pandemihanteringen. Det finns upparbetade strukturer och regionala planer för att snabbt kunna möta situationer som uppkommer i länet, säger beredskapsdirektör Niklas Nordgren.

Viktigt med källkritik

Det är också extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Om källkritik hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om sociala medier i kriser hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Stöd vid oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro.

Mer om stöd vid oro och den hjälp samhället erbjuder på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Mer om hur du som vuxen kan prata med barn som är oroliga för omvärldsläget på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Frågor och svar om skyddsrum på MSB:s webb Länk till annan webbplats.

Jodtabletter

Länsstyrelsen får just nu många frågor om jodtabletter. Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i Ukraina med utsläpp av radioaktiv jod finns det ingen anledning att ta jodtabletter i Sverige. För mer information hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina hos Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Flyktingar från Ukraina

Många människor är på flykt från kriget i Ukraina. Länsstyrelsen i Hallands län och kommunerna förbereder sig nu för att vara redo om det blir aktuellt att ta emot ukrainska flyktingar.

Samverkan och förberedelser i Halland för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina Länk till annan webbplats.

Djur från Ukraina

Tillsammans med flyktingarna från Ukraina kommer det även en del husdjur. På Jordbruksverkets webbplats finns information kring vad som gäller kring husdjuren som kommer med till Sverige och vad man bör tänka på om man vill hjälpa till med djuren.

Djur från Ukraina som kommer till Sverige - Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen stödjer och sammanhåller

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Länsstyrelsens roll i kris och beredskap

Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, MSB

Här finns information om vad du som privatperson kan tänka på i och med det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

MSB:s arbete med anledning av Rysslands invasion Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens arbetsgrupp gällande flyktingsituationen

E-post till arbetsgruppen

Telefonnummer till arbetsgruppen 010-224 37 10