Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbildningsprojekt ska underlätta för nyanlända att få jobb inom hälso- och sjukvården

Händer som möts inom sjukvården

Länsstyrelserna har även i år fyra miljoner kronor att fördela till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av hälso- och sjukvård. Syftet är att ta vara på den kompetens som finns inom området och möta den efterfrågan på personal som finns inom hälso- och sjukvården.

Behovet av utbildad personal inom hälso- och sjukvården är fortsatt stort. Ett sätt att möta behovet är att tillvarata kompetens hos nyanlända, asylsökande och personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvården eller utländsk vårdutbildning.

För att möta detta behöver det finnas tillgång till utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning. Länsstyrelserna har därför även i år fått pengar av regeringen att fördela till projekt som anordnar sådana utbildningar. Sammanlagt finns fyra miljoner kronor att fördela till projekt runtom i landet.

Behoven av utbildad personal fortsätter vara stor inom hälso- och sjukvården. Regeringen har sett nyttan av att med dessa medel ta vara på den kompetens och erfarenhet som finns hos nyanlända och asylsökande och har därför gett länsstyrelserna ett förnyat uppdrag. Under de år vi haft dessa medel att fördela har vi sett flertalet lyckade utbildningsprojekt som är till nytta för både branschen och målgruppen, säger Joachim Fredriksson på Länsstyrelsen Stockholm som är ansvarig för den nationella utlysningen.

Sök senast 10 maj

Länsstyrelsen Stockholm samordnar uppdraget och hanterar inkomna ansökningar från aktörer som anordnar exempelvis utbildning i svenska språket eller annan teoretisk och praktisk vårdutbildning för målgruppen. Sista dag för att lämna in ansökan är den 10 maj 2024.

Information om uppdraget och instruktion för ansökan finns på Länsstyrelsen Stockholms webbsida "Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning" under rubriken ”Utlysning av medel till utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning”.

Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss