Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya jodtabletter delas ut runt Ringhals

Vit ask med kaliumjod-tabletter

Innan midsommar ska alla som bor i den inre beredskapszonen runt kärnkraftverket i Ringhals ha fått nya jodtabletter. Jodtabletterna delas ut för att skydda allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

Regeringen har bestämt att alla som bor i den inre beredskapszonen ska ha tillgång till förhandsutdelade jodtabletter. Förhandsutdelning sker även till skolor, barnomsorg, företag och andra verksamheter i den inre beredskapszonen, ett geografiskt område cirka 12–15 kilometer från kärnkraftverket. En inre beredskapszonen berör boende i både Kungsbacka och Varbergs kommuner och påverkar ungefär 22 000 fastboende plus fritidsfastigheter.

Före 5 juli 2021 ska alla berörda ha fått ett paket med posten som innehåller jodtabletter till hushållet och informationsbroschyrer. De som inte har fått paketet med jodtabletter i sin brevlåda 5 juli 2021 uppmanas söka kontakt med Länsstyrelsen i Hallands län som hjälper till att förmedla jodtabletter. Förhandsutdelningen baseras på adressregister och folkbokföring.

Om vissa hushåll inte får något paket kan det bero på flera olika saker. Till exempel kan det finnas fler hushåll än vad som är känt på en och samma adress. Ett annat exempel är att någon bor i inre beredskapszonen, men är folkbokförd på en annan plats utanför inre beredskapszonen.

Jodtabletterna har ett bäst-före-datum och behöver därför förnyas var femte år. Senast jodtabletter förhandsutdelades var 2016.

Syftet med jodtabletterna är att undvika att människor drabbas av sköldkörtelcancer efter en kärnkraftsolycka. Jodtabletterna mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar därmed sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod. Jodtabletterna ska endast tas på uppmaning av Länsstyrelsen i Hallands län och i anslutning till en kärnkraftsolycka.

Överblivna eller gamla jodtabletter kan lämnas till närmaste apotek för destruktion på ett säkert sätt.

Kontakt