Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jodtabletter delas ut i utökad beredskapszon vid Ringhals

Länsstyrelsens utdelning av jodtabletter och information till hushåll och verksamheter i den nya utökade beredskapszonen runt Ringhals kärnkraftverk är avslutad. Endast ett paket per hushåll delas ut. Paketet är adresserat till den som är äldst i hushållet. Kontakta Länsstyrelsen om du inte fått ditt paket.

Anledningen till att Länsstyrelsen i Hallands län har delat ut jodtabletter och informationsbroschyr fler hushåll och verksamheter än tidigare är att regeringen i maj 2020 beslutade om utökade beredskapszoner runt landets tre kärnkraftverk; Ringhals, Oskarshamn och Forsmark.

De utökade beredskapszonerna innebär att vi förbättrar beredskapen och planering för att skydda fler människor vid en kärnkraftsolycka.

Mer om kärnenergiberedskap

Två nya beredskapszoner

Från den 1 juli 2022 infördes två nya beredskapszoner runt Ringhals och de två andra kärnkraftsverken i Sverige:

 • Den inre beredskapszonen sträcker sig ungefär 5 kilometer från Ringhals.
 • Den yttre beredskapszonen sträcker sig ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.

Inom de båda beredskapszonerna delas jodtabletter och information ut. Det finns en beredskap och planering för utrymning och inomhusvistelse och det förbereds för utökade varningssystem både inomhus och utomhus.

Kolla om du bor inom den yttre beredskapszonen

 1. Klicka på söksymbolen
 2. Skriv din adress
 3. Se om du bor inom det grönmarkerade området som omfattar den inre och den yttre beredskapszonen.

70 000 jodpaket delades ut

Tidigare har Länsstyrelsen delat ut jodtabletter och information delats till hushåll och verksamheter som finns ungefär 15 kilometer från Ringhals. Unde juni månad 2022 delades jodtabletter och broschyrer ut till boende och verksamheter i den utökade beredskapszonen, ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.

Sammanlagt delades ungefär 70 000 paket med jodtabletter och information ut. Företag, skolor, förskolor och annan privat och offentlig service har fått jodtabletter som räcker för hela verksamheten.

Planeringszon

Förutom de nya beredskapszonerna har också ett större område som kallas planeringszon införts. Det sträcker sig ungefär 100 kilometer från Ringhals. I detta område ska:

 • strålningsmätning kunna genomföras
 • det finnas planering för utrymning och/eller inomhusvistelse vid en olycka
 • det finnas en planering att vid behov dela ut jodtabletter

Frågor och svar om jodtabletter

Regeringen har beslutat om utökade beredskapszoner kring Sveriges tre kärnkraftverk. Alla hushåll och fastigheter som finns ungefär 25 kilometer från Ringhals ingår i den inre eller yttre beredskapszonen. I beredskapszonen delar Länsstyrelsen i Halland ut jodtabletter och information som en del i beredskapen om det skulle ske en olycka vid Ringhals kärnkraftverk. Jodtabletter är en av flera skyddsåtgärder vid utsläpp av radioaktiva ämnen.

Jodtabletter delas ut till alla hushåll, företag, skolor, förskolor och annan privat och offentlig service som finns ungefär 25 kilometer från Ringhals kärnkraftverk och därmed ingår i den inre eller yttre beredskapszonen runt kärnkraftverket.

Om du bor, arbetar eller har fritidshus inom ett område som ligger ungefär 25 kilometer från Ringhals ingår du i den inre eller yttre beredskapszonen runt kärnkraftverket. Du får då jodtabletter och information som en del i Länsstyrelsens förberedande arbetet för skydda befolkningen vid en kärnkraftsolycka.

Under junimånad 2022 delade Länsstyrelsen ut jodtabletter till hushåll och verksamheter som finns mellan 15–25 kilometer från Ringhals, som utgör den nya utökade yttre beredskapszonen.

Förutom utdelning av jodtabletter har vi även utökat vår beredskapsplanering för andra skyddsåtgärder, som till exempel utrymning och inomhusvistelse.

Gränsdragningarna för beredskapszonerna är gjorda för att fungera i praktiken om det skulle inträffa en olycka. Därför har naturliga gränser som järnvägar och vägar använts vid zonindelningarna. Boende på båda sidor om en gränsväg har fått jodtabletter och information.

Alla hushåll har fått en ask med jodtabletter, tio tabletter. Om du läser bipacksedeln finns information om dosering.

Behöver ni fler jodtabletter i ditt hushåll kan du beställa det här.

Spara kartongen med jodtabletter och informationsbroschyren på ett säkert ställe som är lätt att komma ihåg. Tabletterna ska förvaras torrt.

Det är väldigt viktigt att jodtabletter tas vid rätt tidpunkt för att de ska göra nytta. Tabletterna ska därför alltid tas på uppmaning av Länsstyrelsen. Lyssna på Sveriges radio P4 Halland för att få information om när du ska ta jodtabletter.

Din ålder avgör hur mycket jod du ska ta. Läs på bipacksedelen/informationen i förpackningen för rätt dosering.

Du kan själv titta på kartan för att se om du bor innanför eller utanför den yttre beredskapszonen.

Du kan beställa jodtabletter genom att fylla i detta formulär.

Varje hushåll får ett paket med jodtabletter som räcker till alla som är skrivna på adressen. Paketet adresseras till den som är äldst i hushållet.

Nej, det är boende och verksamheter inom de inre och yttre beredskapszonerna som får jodtabletter och information.

Utdelning av jodtabletter kan bli aktuellt också i områden inom planeringszonen, om det bedöms att jodtabletter är en effektiv skyddsåtgärd mot utsläpp av radioaktiva ämnen.

Om du förberedd är det lättare att klara alla typer av krissituationer. Vid en kärnkraftsolycka kan det blir aktuellt att stanna inomhus. Då kan det vara bra att:

 • Lagra vatten, minst tre liter per vuxen och dygn.
 • Ha mat med lång hållbarhet hemma, till exempel pasta, konserver, linser, rotfrukter, nötter, kaffe, knäckebröd, mjukost etc.
 • Vara förberedd på långvarigt elavbrott och att bostaden snabbt blir utkyld. Ha varma kläder, gasvärmare, spritkök med bränsle, värmeljus, tändstickor, sovsäckar och filtar.
 • Hålla dig informerad. Radio med batterier eller solceller är bra att ha. Information från myndigheterna sker via Sveriges radio P4 Halland.

Mer om hemberedskap finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Du som bor i den nya utökade beredskapszonen, mellan 15 och 25 kilometer från Ringhals, kommer att få varningsmottagare inomhus under nästa år. Du som redan har en varningsmottagare (RDS) ska behålla den tills du får en ny. Du som i dag har en varningsmottagare inomhus kommer att få den utbytt under 2023.

Frågor och svar om utökade beredskapszoner

Från den 1 juli 2022 infördes nya och utökade beredskapszoner runt Ringhals och de andra kärnkraftverken i Sverige. På strålsäkerhetsmyndighets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om de nya zonerna.

I maj 2020 beslutade regeringen om nya beredskaps- och planeringszoner vid Sveriges tre kärnkraftverk; Ringhals, Oskarshamn och Forsmark. Senast den 1 juli i år ska de nya beredskaps- och planeringszonerna vara införda.

Runt kärnkraftverken blir det två nya beredskapszoner. Den inre beredskapszonen, som sträcker sig ungefär 5 kilometer från Ringhals, och den yttre beredskapszonen som sträcker sig ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.

I beredskapszonerna stärks beredskapen och planeringen om det skulle inträffa en olycka vid Ringhals. Inom de både beredskapszonerna delas jodtabletter och information ut, det finns en beredskap och planering för utrymning och inomhusvistelse och det förbereds för utökade varningssystem inomhus och utomhus.

Framför allt är det fler människor som skyddas och omfattas av den utökade beredskapen och planeringen om det skulle ske en olycka vid Ringhals. Totalt bor 127 000 personer inom de inre och yttre beredskapszonerna.

Nej, det är inte farligare att bo, arbeta eller bedriva en verksamhet i närheten av Ringhals kärnkraftverk nu jämfört med tidigare. Den utökade beredskapszonen innebär att fler människor omfattas av skyddsåtgärder, beredskap och planering om det skulle inträffa en olycka vid Ringhals.

Nej, det finns ingen anledning till att oroa sig över en olycka vid Ringhals. Säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Det är inte större risk för att det ska inträffa en kärnkraftsolycka i Sverige i dag än det varit tidigare.

Det finns olika sätt att skydda sig från radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka. Vilket eller vilka sätt som passar bäst beror på situationen på kärnkraftverket, vädret och hur det ser ut i samhället. Länsstyrelsen beslutar och informerar om vilka åtgärder som ger bäst skydd utifrån situationen. Följ därför uppmaningar från Länsstyrelsen via i första hand Sveriges Radio P4 Halland.

Vid en kärnkraftsolycka på Ringhals kan det bli aktuellt med inrymning innan ett utsläpp, eller utrymning efter ett utsläpp, också i områden inom planeringszonen. Om det skulle krävas utrymning av ett område i planeringszonen avgörs det efter att en strålningsmätning har gjorts.

Ja, husdjur ska tas med om det skulle bli aktuellt att utrymma inom beredskapszonerna.

Lantbruksdjur som kor, hästar, får och getter ska om möjligt hållas inne i stall eller ladugård med mat för flera dagar.

Planeringszon kallas det område som sträcker sig 100 kilometer från kärnkraftverket. I I planeringszonen ska:

 • strålningsmätning kunna genomföras
 • det finnas planering för utrymning eller inomhusvistelse vid en olycka
 • det ska finnas en planering att vid behov dela ut jodtabletter.

Ladda ner informationsbroschyren

Alla som bor i den inre och yttre beredskapszonen får broschyren ”Vid larm från Ringhals kärnkraftverk – det här behöver du veta" hem i sin brevlåda.

Du kan ladda ner den här i PDF-format. Broschyren finns på olika språk, samt lättläst svenska. Du kan också se den teckentolkad.

På svenska (PDF) Pdf, 2 MB.

På lättläst svenska Pdf, 8.1 MB.

På engelska/In english (PDF) Pdf, 3.7 MB.

På arabiska Pdf, 2.5 MB.

På farsi Pdf, 2.2 MB.

På finska Pdf, 2.4 MB.

På polska Pdf, 2.4 MB.

På spanska Pdf, 2.2 MB.

På turkiska Pdf, 2.3 MB.

Teckentolkad information (video) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Beredskap för kärnteknisk olycka

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss