Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Kommunalt arbete

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en guide för kommunernas arbete med miljömålen. Guiden riktar sig till dig som jobbar inom kommunen med miljöstrategiska frågor eller liknande. Här finns en beskrivning av arbetet med att ta fram lokala miljömål och vilka verktyg som behövs för att nå målen.

Broschyren Guide till lokalt arbete med miljömålPDF

Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen – var finns pengarna?

Länsstyrelsen Västra Götalands län har på sin webb en sammanställning över stöd och bidrag för att nå miljömålenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en sammanställning av finansieringsmöjligheter av bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö. Listan ska ge en övergripande introduktion kring de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheterPDF

Havs- och vattenmyndigheten har på sin webb en nationell sammanställning av bidrag för en bättre vattenmiljölänk till annan webbplats

PlastOFF - regionalt pilotprojekt kring plastminimering i offentliga verksamheter

Vi har startat ett regionalt pilotprojekt kring plastminimering i offentliga verksamheter. Projektet pågår fram till sista februari och heter ”Pilotprojekt för plastminskning i offentliga Halland” men är förkortat till PlastOFF (#plastoffhalland).

Det är tre verksamheter som är med i projektet (kontaktperson inom parantes):

  • Varberg, Serviceförvaltning (Pernilla Toini Nodén)
  • Halmstad, Nolltrefem (Sofia Larsson)
  • Laholms kommun, Måltidsservice (Andreas Albjär)

Inom Serviceförvaltning i Varberg och Nolltrefem i Halmstad har man valt att arbeta med avfallsplastpåsar. Måltidsservice i Laholms kommun arbetar med matlådor och plastfolie.

Kontaktperson för projektet: Helena Westberg, naturvårdshandläggare
E-post: helena.westberg@lansstyrelsen.se

Verksamheterna som är med kommer att välja ut minst en plastprodukt att arbeta med och beroende på produkttypen som väljs kommer det finnas tre spår att gå:

  • Minska förbrukningen av produkten genom beteendeförändring.
  • Byta ut den till en återanvändningsbar produkt.
  • Byta materialet på produkten. Helt eller delvis utan plast eller förnybar plast.

I projektet kommer verksamheterna beskriva hur produkten används och de kommer också ta reda på vilka förbättringsmöjligheter som finns.

Detta kommer att sammanställas i en handlingsplan, där produkten och processen fram till förbättringsförslagen beskrivs.

Projektmålet för PlastOFF är att minska användningen av 3–5 produkter med 30 % utan att verksamheterna påverkas negativt. Målet för varje enskild verksamhet är att välja ut minst en produkt och genomföra de aktiviteter som gemensamt tas fram i en handlingsplan.

I samband med projektet hoppas vi även att medvetenheten kring problemen med plast ökar och att samtal förs kring konsumtion och hållbarhet i stort. Ett litet konkret problem som väcker nyfikenhet på de stora frågorna.

Tips på material för dig som vill få igång plastminimering på din arbetsplats:

Plast är ett jättebra material och bidrar med många nyttor i samhället. Användningen av plast kan bland annat leda till minskad miljöpåverkan, genom energibesparingar i byggnader och fordon eller förhindra matsvinn genom förpackningslösningar. Plast är billigt, lätt, formbart och finns överallt i vårt samhälle.

Men… Mycket av vårt plastavfall hamnar på fel ställe och skapar problem för miljön och människor och oftast är plasten baserad på fossil råvara vilket bidrar till växthuseffekten. Därutöver innehåller plasten tillsatsämnen som kan ha en negativ påverkan på människors hälsa och miljön.

Kontakt