Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen

För att vi ska nå våra nationella miljömål krävs många olika typer av åtgärder, både på nationell och regional nivå. I programmet har vi samlat och beskrivit åtgärder som är av regional karaktär, med det menar vi åtgärder som antingen bör genomföras av en regional aktör eller som lämpar sig för samverkan mellan flera aktörer.

I åtgärdsprogrammet finns ett 30-tal åtgärder, uppdelat på fem olika miljöområden. Genomförandet av åtgärderna har följts upp vid två tillfällen. Efter varje uppföljning har programmet uppdaterats till en ny version.

Hösten 2019 påbörjade Länsstyrelsen arbetet med att ta fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Det nya åtgärdsprogrammet ska ge en mer samlad bild över de strategiska uppdrag och befintligt arbete som pågår i länet kopplat till miljömålen och den miljömässiga delen av Agenda 2030. Det nya åtgärdsprogrammet förväntas bli klart i början av 2022.

Här hittar du den senaste versionen av Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen (PDF) Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster. 

Kontakt