Ansökan om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 30 september. Därefter går myndigheten igenom ansökningarna och fördelar utifrån prioriteringar och tillgängliga medel. Medlen kommer från älgvårdsfonden som finansieras av fällavgifterna för älg.

Grunduppgifter


Krävs särskilt medlemskap för deltagare * (obligatorisk)
Krävs särskilt medlemskap för deltagare

Tidplan


Finansiering

Offert bifogas * (obligatorisk)
Offert bifogas


Om ja, märk med Bilaga 5.Ange sökt belopp
Till ansökan bifogas följande handlingar
Märk med bilaga 1: Arrendekontrakt som styrker att markområdet disponeras för ändamålet i minst 20 år. Märk med bilaga 2: Utredning med karta som visar banans läge i förhållande till angränsande(befintliga och planerade) banor samt den aktuella banans betydelse för skytteverksamheten. Märk med bilaga 3: Information om ansvarsförsäkring. Märk med bilaga 4: Protokoll från granskningsmyndighet som visar vilka brister som finns. Märk med bilaga 5: Offert

Innan beslut i ett bidragsärende fattas, begär Länsstyrelsen normalt in synpunkter från Svenska Jägareförbundet i Hallands län, samt från Jägarnas Riksförbund i Hallands län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss