Enkät om historisk förekomst av havsnejonöga

Minns du havsnejonöga från förr i tiden? Arten har minskar kraftigt de senaste åren och nu önskar vi hjälp med historisk rapportering av artens förekomst. Delta gärna genom att svara på vår enkät.

Närbild på huvudet av ett havsnejonöga

Havsnejonöga är en urtidsfisk som har funnit i över 400 miljoner år. I dag är artens överlevnad starkt hotad och har minskat kraftigt under de senaste åren. 2008 fanns havsnejonöga i flera vattendrag, i framför allt Halland, men har sedan dess minskat drastiskt både i antal individer och antal vattendrag där vi återfinner arten. De senaste åren har vi bara återfunnit ett fåtal havsnejonögon i ett fåtal vattendrag såsom Örekilsälven, Säveån, Rolfsån, Viskan, Kungsbackaån, Ätran, Suseån och Rönne å.

Hjälp oss med historisk rapportering kring havsnejonöga

I och med den kraftiga nedgången önskar vi få historisk information kring förekomst av havsnejonöga i vattendragen i Halland, Skåne och Västra Götaland. Även Blekinge är intressant.

Vi vill veta hur långt upp i vattendragen man historiskt har sett havsnejonöga och hur många man sett på olika platser. Har ni kunskap kring detta eller känner någon som har kunskap så svara gärna på frågorna nedan, senast den 31 augusti.

Vet du fler som kan besitta värdefull kunskap? Dela gärna vidare enkäten för fler viktiga observationer!

Vill du hellre samtala kring observationerna? Kontakta oss så kan vi ses för en intervju:
Länsstyrelsen i Hallands län: Elisabeth Thysell, telefon: 010-224 33 66
Länsstyrelsen i Västra Götaland: Lars Molander, telefon: 010-224 55 32
Länsstyrelsen Skåne: Anna Fohrman, telefon: 010-224 13 24

Vad händer med svaren? Svaren sammanställas i en rapport som vi kommer att publicera 2025.

Webbenkät om havsnejonöga

Har du sett havsnejonögon i vattendraget?
Har du sett havsnejonögon i vattendraget?

Hur många individer var det på en yta av 10 m2?
Hur många individer var det på en yta av 10 m2?Kontakta oss eller bifoga dokumentation i e-post till: elisabeth.thysell@lansstyrelsen.se


Enkäten gäller för ett vattendrag, har du information eller observation om ytterligare platser - fyll i en ny enkät. Stort tack för din medverkan - den är värdefull!

Kontakt

Elisabeth Thysell

Länsstyrelsen i Hallands län

Lars Molander

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Anna Fohrman

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss