Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ljunghedskonferens i Halland - filmade föreläsningar

Ljunghedarna tillhör de mest värdefulla miljöerna för hotade arter och finns i många trakter i södra Sverige. Här hittar du filmade föreläsningar om hur du bäst sköter olika typer av hedar med hänsyn till deras hotade arter där bränning, betesdrift och markstörning är några ämnen som tas upp.

Lila blommande ljung.

2023 anordnades en nationell ljunghedskonferens i Halmstad. Föreläsningarna spelades in och det finns totalt elva filmer att titta på.

Filmade föreläsningar

1. Välkomna och introduktion till Halland

Henrik Martinsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län och Jeanette Erlandsson, koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen i Hallands län hälsar välkommen.

Välkomna och introduktion till Halland, längd 10 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

2. Presentation av åtgärdsprogram för ljunghed

Åtgärdsprogrammet för ljunghed presenteras av Jeanette Erlandsson, koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen i Hallands län.

Presentation av åtgärdsprogram för ljunghed, längd 10 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

3. Sveriges ljunghedar – en översikt

Historia, ekologi, utbredning och olika typer av hedar redovisas av Jonas Stenström, Naturcentrum.

Sveriges ljunghedar - en översikt, längd 43 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

4. Stor artmångfald i halländska ljunghedar

En större undersökning av 44 halländska ljunghedar har utförts av Länsstyrelsen. Krister Larsson Allma Natur och Kultur, berättar om resultat och slutsatser när det gäller hedarnas framtida skötsel.

Stor artmångfald i halländska ljunghedar, längd 33 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

5. Den atlantiska heden

De västsvenska ljunghedarna ingår ett bälte med hedar (den atlantiska heden) som löper utmed atlantkusten från Norge i norr till Portugal i söder. Mattias Lindholm, naturvårdschef på Västkuststiftelsen, berättar om hedar i andra länder i Västeuropa och om det europeiska nätverket för ljunghedar.

Den atlantiska heden, längd 41 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

6. Unika sandhedar i Horna Sandar

Naturreservatet Horna Sandar i östra Skåne är en hotspot för rödlistade arter. Örjan Fritz, Naturcentrum, berättar om områdets unika insektsliv, problem med invasiva arter och skötsel.

Filmen Unika sandhedar i Horna Sandar, längd 52 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

7. Introduktion till fältexkursion

Krister Larsson, Allma Natur och Kultur, ger kort information om de tre besöksmålen Mästocka ljunghed, Långasand och Stensjöstrand.

Filmen Introduktion till fältexkursion, längd 18 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

8. Hur ser ett bra ljunghedsbete ut?

Olika typer av bete gynnar olika artgrupper och hur kan en betesstrategi för ljunghedar se ut? Krister Larsson, Allma Natur och Kultur, ger en översiktlig bild av hur olika betestrategier på verkar hedarnas artmångfald. Bränningens betydelse och skötsel av hedar utan betande djur kommer också att tas upp.

Hur ser ett bra ljunghedsbete ut?, längd 49 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

9. Vidsträckta ljunghedar i Bohuslän

Bohuslän har den största arealen ljunghed i landet och här finns många fina hedsreservat. Mattias Lindholm, naturvårdschef på Västkuststiftelsen, berättar om de bohuslänska hedarnas naturvärden och skötsel.

Vidsträckta ljunghedar i Bohuslän, längd 35 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

10. Att få till bra bränningar i ljunghedar

Bränning är nödvändig för att bevara ljunghedarnas naturvärden och kräver en noggrann planering. Bränningsentreprenör Kill Persson, Mina natur, förmedlar praktiska erfarenheter av att utföra och upphandla bra naturvårdsbränningar (bland annat småskalig bränning).

Att få till bra bränningar i ljunghedar, längd 37 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

11. Avslutande diskussion

Avslutande diskussion med frågepanel under ledning av Anna Lindhagen.

Avslutande diskussion, längd 29 minuter (Youtube) Länk till annan webbplats.

Föredragshållare

Jonas

Jonas Stenström

Jonas Stenström är ekolog och naturvårdbiolog på Naturcentrum AB. Han har sedan mitten av 1980-talet arbetat med information, utbildning och inventering inom naturvård och ekologi. Författare till Åtgärdsprogrammet för ljunghed tillsammans med Krister Larsson.

 

Krister Larsson

Krister Larsson

Krister Larsson jobbar som naturvårdsbiolog i familjeföretaget ALLMA Natur och Kultur. Arbetsuppgifter är bland annat inventeringar av insekter, skötselplanering och naturvårdsbränning. Författare till Åtgärdsprogrammet för ljunghed tillsammans med Jonas Stenström.

 

mattias lindholm

Mattias Lindholm

Mattias Lindholm är naturvårdschef på Västkuststiftelsen. Han har tidigare skrivit avhandlingen Heathlands – A Lost World? där han studerade effekten av ljunghedsskötseln på floran och faunan.

 

Örjan 

Örjan Fritz

Örjan Fritz jobbar som naturvårdsbiolog på Naturcentrum AB, där han utför olika typer av inventeringar och utredningar. Han doktorerade på epifytiska lavar och mossors ekologi i halländska bokskogar, men naturintresset omfattar de flesta organismgrupper. Han bor numera i östra Skåne, nära kalkrika sandmarker och bokskogar.

Kill persson

Kill Persson

Kill Persson är biolog och naturvårdskonsult på egna företaget MiNa natur AB. Ängs- och betesmarker, sand, brand och svamp ligger honom varmt om hjärtat.

Anna Lindhagen

Anna Lindhagen

Anna Lindhagen är naturvårdsbiolog och jobbar på skötselenheten Naturvårdsverket. Framför allt med frågor om skötsel av skyddade områden samt restaurering av natur – med särskilt fokus på hävdberoende miljöer. Hon arbetar också som nationell kontaktperson biologisk mångfaldsdelen av EUs miljöfond LIFE och är med frågor om Natura 2000 och EUs naturvårdsdirektiv.

Jeanette

Jeanette Erlandsson

Jeanette Erlandsson är koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) i Hallands län. Nationell samordnare för ÅGP ljunghed.

 

Blommande ljung, färgglada svampar och bränning. 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss