Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Arbetet med olika styrmedel behövs, i såväl produktion som konsumtion. Styrmedel kan vara i form av exempelvis samhällets ekonomiska insatser, företagens positiva belöningar eller lagkrav med bestraffningar. Det krävs att nationella, regionala och lokala aktörer driver på utvecklingen med hjälp av olika styrmedel.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade insatser och fler effektiva nationella styrmedel. För att nå miljömålen måste bland annat miljöskadliga subventioner ses över och avvecklas.

Gotlands åtgärdsprogram

För att vi ska nå våra nationella miljömål krävs att många olika åtgärder. Arbetet med åtgärdsprogram är nu främst inriktat på konsumtionsfrågor. Länsstyrelsen genomför under 2017–2019, i samarbete med ett antal aktörer i länet, aktiviteter som bidrar till en mer hållbar konsumtion, med fokus på den privata konsumtionen. Aktiviteterna omfattar bland annat att sprida information och stöd som finns, verka för hållbar konsumtion inom flera av våra verksamhetsområden, samt samarbeta med och uppmuntra andra aktörer att bidra till en mer hållbar konsumtion på Gotland.

Ett viktigt fokus för Gotland är även en hållbar besöksnäring. Olika tips för en hållbar besöksnäring har därför tagits fram för olika branscher:

  • Handel och butik
  • Hotell och andra boendeanläggningar
  • Restaurang och café
  • Upplevelse, evenemang och event

www.sverigesmiljomal.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns både tips på hur företag kan bidra till miljömålen, och hur företag kan visa sitt miljöarbete.

Kontakt