Gotland plastbantar

Plastanvändningen påverkar havet, naturen och klimatet. Under 2019 arbetade länsstyrelsen intensivt med plastfrågan, tillsammans med länets besöksnäring. Målet var att minska spridningen av plast till natur och hav och göra Gotland till ett mer hållbart besöksmål. Finansieringen för projektet kom från Naturvårdsverket.

Inspiration för plastbantning

Inom projektet togs foldrar fram för att inspirera till fortsatt plastbantning. De vänder sig i första hand till företag och organisationer inom besöksnäringen, men kan även vara till nytta för andra.

Upplevelse, evenemang och eventPDF
Handel och butikPDF
Hotell och annat boendePDF
Restaurang och caféPDF

Plastfoldrar

Plast i havet

Mycket av plasten som vi köper hamnar till slut i havet. Där utgör det ett hot mot havslevande djur och sjöfåglar. 70 procent av plasten sjunker till botten, resten flyter runt i vattenmassan eller spolas upp på stränderna. Plastens attribut gör att den aldrig försvinner utan blir till mindre och mindre bitar.

En del av detta skräp samlas i stora skräpkontinenter, dvs stora ansamlingar av framför allt plast. Det finns fem skräpkontinenter: i Atlanten, Stilla Havet och Indiska Oceanen. En av dessa i Stilla Havet är nu tre gånger så stor som Frankrike.

Det bästa alternativet är att avstå plast men i situationer då detta inte är möjligt är det viktigt att se till att plasten inte hamnar i naturen eller i havet.

Illustration som visar att man kan avstå, återanvända och återvinna plast

Illustration: My Mattsdotter Björk, Länsstyrelsen i Gotlands län

De fem vanligaste plastartiklarna i havet som kommer från land är:

 • Tops
 • Ballonger och deras tillbehör
 • Cigarettfimpar
 • Engångsartiklar
 • Plastflaskor

Anta utmaningen!

Hur länge kan du undvika att förbruka plast? En dag? En vecka? En månad?

Här får du några snabba tips på vad du själv kan göra:

 • Ha med dig din egen vattenflaska.
 • Ha alltid med dig en flergångskasse.
 • Ta med dig en matlåda när du köper hämtmat.
 • Avstå plastpåsar i mataffären. Det finns alternativ att köpa i vissa mataffärer eller online. Alternativt virka din egen.
 • Ta med dig din egen termosmugg när du köper med dig varm dricka.
 • Byt ut plastfolie mot en bivaxduk. Enkelt att göra hemma och passar bra till att ha mat i eller att täcka skålar och annat för förvaring.
 • Hitta alternativ till så många plastprodukter som möjligt i hemmet och på jobbet.

Delta i projektets aktiviteter i höst för att lära dig mer om hur du som företagare kan göra verksamheten framgångsrik genom hållbara val.

Kontakt