Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gotland plastbantar

Plastanvändningen påverkar havet, naturen och klimatet. Under 2019 arbetade länsstyrelsen intensivt med plastfrågan, tillsammans med länets besöksnäring. Målet var att minska spridningen av plast till natur och hav och göra Gotland till ett mer hållbart besöksmål. Finansieringen för projektet kom från Naturvårdsverket.

Inspiration för plastbantning

Inom projektet togs foldrar fram för att inspirera till fortsatt plastbantning. De vänder sig i första hand till företag och organisationer inom besöksnäringen, men kan även vara till nytta för andra.

Upplevelse, evenemang och event Pdf, 4.3 MB.
Handel och butik Pdf, 2.1 MB.
Hotell och annat boende Pdf, 1.8 MB.
Restaurang och café Pdf, 2.7 MB.

Plastfoldrar

Projektet ”Gotlands besöksnäring plastbantar” genomfördes under juni till december 2019, i samarbete med besöksnäringens branschorganisation i länet.

Syftet var att minska spridningen av plast till natur och hav genom att arbeta tillsammans med länets besöksnäring. Under sommarsäsongen sker en stor del av försäljning och aktiviteter utomhus. Engångsartiklar och annat plastavfall återfinns i naturen, på öns stränder och i havet.

De övergripande målen för projektet var att minska användningen av engångsartiklar och plast i företag och evenemang, genom att öka kunskapen inom besöksnäringen. Det stora arrangemanget Almedalsveckan skulle integrera plastminimering i sin organisation gentemot alla arrangörer. Slutligen skulle en bred allmänhet nås genom utställningar på ett antal besöksplatser runt om på Gotland.

En seminarieserie med tre träffar hölls för besöksnäringen, där de fick ökad kunskap om plast, livscykelanalyser och hållbara inköp, samt stöd i framtagandet av egna plaststrategier. Utöver detta fick Almedalsveckans projektorganisation särskilt stöd med sin plastminimering, vilket kommer nå alla arrangörer av evenemang i Almedalsveckan 2020. En utställning om plastens miljöpåverkan och vad man som konsument kan göra visades på nio besöksplatser. Uppskattningsvis nåddes 600 000 personer av informationen. Projektet uppmärksammades i media 9 gånger. Projektet ledde även till flera initiativ och samarbeten, och en viktig framgångsfaktor var samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor.

Resultatet är en ökad kunskap och en större medvetenhet om plast inom besöksnäringen och bland besökare på Gotland. Vi antar därmed att nedskräpningen från besökare minskat redan under 2019. Till säsongen 2020 gissar vi att plastartiklar som säljs av besöksnäringen inte förekommer i lika stor utsträckning, vilket i sin tur gör att mindre plast hamnar i naturen.

 

Plast i havet

Mycket av plasten som vi köper hamnar till slut i havet. Där utgör det ett hot mot havslevande djur och sjöfåglar. 70 procent av plasten sjunker till botten, resten flyter runt i vattenmassan eller spolas upp på stränderna. Plastens attribut gör att den aldrig försvinner utan blir till mindre och mindre bitar.

En del av detta skräp samlas i stora skräpkontinenter, dvs stora ansamlingar av framför allt plast. Det finns fem skräpkontinenter: i Atlanten, Stilla Havet och Indiska Oceanen. En av dessa i Stilla Havet är nu tre gånger så stor som Frankrike.

Det bästa alternativet är att avstå plast men i situationer då detta inte är möjligt är det viktigt att se till att plasten inte hamnar i naturen eller i havet.

Illustration som visar att man kan avstå, återanvända och återvinna plast

Illustration: My Mattsdotter Björk, Länsstyrelsen i Gotlands län

De fem vanligaste plastartiklarna i havet som kommer från land är:

 • Tops
 • Ballonger och deras tillbehör
 • Cigarettfimpar
 • Engångsartiklar
 • Plastflaskor

Anta utmaningen!

Hur länge kan du undvika att förbruka plast? En dag? En vecka? En månad?

Här får du några snabba tips på vad du själv kan göra:

 • Ha med dig din egen vattenflaska.
 • Ha alltid med dig en flergångskasse.
 • Ta med dig en matlåda när du köper hämtmat.
 • Avstå plastpåsar i mataffären. Det finns alternativ att köpa i vissa mataffärer eller online. Alternativt virka din egen.
 • Ta med dig din egen termosmugg när du köper med dig varm dricka.
 • Byt ut plastfolie mot en bivaxduk. Enkelt att göra hemma och passar bra till att ha mat i eller att täcka skålar och annat för förvaring.
 • Hitta alternativ till så många plastprodukter som möjligt i hemmet och på jobbet.

Delta i projektets aktiviteter i höst för att lära dig mer om hur du som företagare kan göra verksamheten framgångsrik genom hållbara val.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss