Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Gotlands åtgärdsprogram

För att vi ska nå våra nationella miljömål krävs att många olika åtgärder genomförs. Inom det länsgemensamma åtgärdsarbetet fokuserar Länsstyrelsen i Gotlands län på genomförandeprogrammen inom RUS Länk till annan webbplats. (regional utvecklingsstrategi där Region Gotland har huvudansvaret).

Länsstyrelsen har deltagit vid framtagande av "Genomförandeprogram klimat, miljö och energi 2022-2027". I åtgärdsarbetet bidrar vi genom samhandling och även genom uppföljning av miljökvalitetsmålen för underlag och analys. Länsstyrelsens strategiska inriktning är mot hållbar samhällsutveckling och hållbar mark och vattenanvändning.

Andra delar som Länsstyrelsen särskilt lyfter är cirkulär ekonomi där vi vill bidra till en ökad kunskapsnivå i länet. Samarbeten med andra aktörer för en mer hållbar konsumtion är en del av arbetet för en mer cirkulär ekonomi, se även Grön Jul Länk till annan webbplats..

Åtgärdsarbete för miljömålen sker i stor utsträckning inom olika verksamhetsområden utifrån strategiska program som bland annat de för energi och klimat, vattenförvaltning, friluftsliv och grön infrastruktur.

www.sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns både tips på hur företag kan bidra till miljömålen, och hur företag kan visa sitt miljöarbete.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss