Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Gotlands åtgärdsprogram

Hållbar konsumtion

För att vi ska nå våra nationella miljömål krävs att många olika åtgärder. Arbetet med åtgärdsprogram är nu främst inriktat på konsumtionsfrågor. Länsstyrelsen genomför under 2017–2019, i samarbete med ett antal aktörer i länet, aktiviteter som bidrar till en mer hållbar konsumtion, med fokus på den privata konsumtionen. Aktiviteterna omfattar bland annat att sprida information och stöd som finns, verka för hållbar konsumtion inom flera av våra verksamhetsområden, samt samarbeta med och uppmuntra andra aktörer att bidra till en mer hållbar konsumtion på Gotland.

I maj 2020 anordnade länsstyrelsen i samarbete med Naturvårdsverket och Studieförbundet Vuxenskolan ett webbinarium om hållbar textilkonsumtion. Här kan du se webbinariet i efterhand.

Hållbar besöksnäring

Ett viktigt fokus för Gotland är även en hållbar besöksnäring. Plast är en aktuell hållbarhetsfråga där länsstyrelsen samarbetar med besöksnäringen.

Läs mer om plastbantning

www.sverigesmiljomal.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns både tips på hur företag kan bidra till miljömålen, och hur företag kan visa sitt miljöarbete.

Kontakt