Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Ansöka om tillstånd

Skicka in ansökan via e-post till gotland@lansstyrelsen.se eller via post till:

Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 VISBY

Checklista för ansökan

  • Området för avsökningen ska anges.
  • Syftet med avsökningen ska anges.
  • Önskad period för avsökning ska tydligt framgå.
  • Till ansökan bifogas karta som tydligt visar områden som ansökan gäller.
  • Kontaktuppgifter till fastighetsägare.
  • Samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten.
  • Skicka in ansökan.
  • Betala in ansökningsavgiften (gäller från 1 januari 2018) senast samtidigt som ansökan skickas in.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Betala till bankgironummer: 5051-6756
Ange för- och efternamn, samt projektnummer 7243113

Betalning från utlandet:

IBAN: SE18 1200 0000 0128 1010 9184
BIC/SWIFT: DABASESX

Ansökan som inte betalats inom 10 dagar från föreläggande kommer att avvisas. 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss