Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hotade djur och växter

Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Fridlysta arter

Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i Sverige. Fridlysningen kan gälla i hela landet, eller i vissa län. Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning. Vi kan också informera om vilka fridlysta växter och djur som förekommer i länet.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om fridlysning, och listor över alla fridlysta arter.

Fridlysta arter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vårt arbete med åtgärdsprogram

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat. I varje åtgärdsprogram beskriver vi den hotbild som finns mot arterna och de åtgärder som ska göras för att förbättra för arternas livsmiljöer. Hur många och vilka program Länsstyrelsen arbetar med skiljer sig åt mellan länen. 

Länsstyrelsen genomför åtgärderna tillsammans med markägare och verksamhetsutövare. Vi samarbetar även med frivilliga organisationer, Trafikverket, Skogsstyrelsen och olika skogsbolag. Utan dessa samarbetspartners och deras ekonomiska bidrag skulle vi aldrig kunna genomföra alla nödvändiga åtgärder. Åtgärderna och samarbetet är alltid frivilligt.

Åtgärdsprogram som berör Gotland

Gotland är känd för sin vackra natur - här finns bland annat ängen, alvar, betesmarker, barrskogar och våtmarker. Länet berörs av ett 50-tal åtgärdsprogram med ett 100-tal arter, samt tre åtgärdsprogram för naturtyper. Flera av arterna har sin huvudsakliga, eller rent av enda förekomst på Gotland.

I sidomenyn hittar du mer information om vilka naturtyper det finns på Gotland, och vilka åtgärdsprogram som ingår.

Faktablad för ett antal arter och naturtyper kan laddas ner nedan:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stortapetserarbi.pdf Pdf, 353.3 kB, öppnas i nytt fönster. 353.3 kB 2018-04-10 14.49
svensk ögontröst.pdf Pdf, 630.2 kB, öppnas i nytt fönster. 630.2 kB 2018-04-10 14.49
Brandinsekter.pdf Pdf, 689.6 kB, öppnas i nytt fönster. 689.6 kB 2018-04-10 14.49
dyngbaggar.pdf Pdf, 685.1 kB, öppnas i nytt fönster. 685.1 kB 2018-04-10 14.49
Dårgräsfjäril.pdf Pdf, 539.2 kB, öppnas i nytt fönster. 539.2 kB 2018-04-10 14.49
Gotlandsranunkel.pdf Pdf, 438.9 kB, öppnas i nytt fönster. 438.9 kB 2018-04-10 14.49
Gotlandssippa.pdf Pdf, 786.3 kB, öppnas i nytt fönster. 786.3 kB 2018-04-10 14.49
Grönfläckig padda.pdf Pdf, 568.8 kB, öppnas i nytt fönster. 568.8 kB 2018-04-10 14.49
hotade arter i täkter.pdf Pdf, 810.4 kB, öppnas i nytt fönster. 810.4 kB 2018-04-10 14.49
Liten havstulpanlav.pdf Pdf, 546.5 kB, öppnas i nytt fönster. 546.5 kB 2018-04-10 14.49
rikkärr.pdf Pdf, 403.1 kB, öppnas i nytt fönster. 403.1 kB 2018-04-10 14.49
sienamusseron.pdf Pdf, 450 kB, öppnas i nytt fönster. 450 kB 2018-04-10 14.49
skyddsvärda träd.pdf Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster. 533.7 kB 2018-04-10 14.49
Småfjärilar.pdf Pdf, 479.5 kB, öppnas i nytt fönster. 479.5 kB 2018-04-10 14.49
svartfläckig blåvinge.pdf Pdf, 531.1 kB, öppnas i nytt fönster. 531.1 kB 2018-04-10 14.49
Svartpälsbi.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2018-04-10 14.49
taggig hjorttryffel.pdf Pdf, 488.5 kB, öppnas i nytt fönster. 488.5 kB 2018-04-10 14.49
täkter.pdf Pdf, 774.1 kB, öppnas i nytt fönster. 774.1 kB 2018-04-10 14.49
violgubbe.pdf Pdf, 932.8 kB, öppnas i nytt fönster. 932.8 kB 2018-04-10 14.49
Väddnätfjäril.pdf Pdf, 597.8 kB, öppnas i nytt fönster. 597.8 kB 2018-04-10 14.49
åkerogräs.pdf Pdf, 559.9 kB, öppnas i nytt fönster. 559.9 kB 2018-04-10 14.49
ädellövsvampar.pdf Pdf, 514.1 kB, öppnas i nytt fönster. 514.1 kB 2018-04-10 14.49
öländsk tegellav.pdf Pdf, 618.6 kB, öppnas i nytt fönster. 618.6 kB 2018-04-10 14.49
Nipsippa2018.pdf Pdf, 431.4 kB, öppnas i nytt fönster. 431.4 kB 2018-04-11 17.11
Blodtoppblomvecklare.pdf Pdf, 382.3 kB, öppnas i nytt fönster. 382.3 kB 2018-04-13 09.47
Lavar på kulturved.pdf Pdf, 570.4 kB, öppnas i nytt fönster. 570.4 kB 2018-04-25 09.36
Dvärglåsbräken.pdf Pdf, 569.9 kB, öppnas i nytt fönster. 569.9 kB 2018-04-10 14.49
dvärgrosettlav.pdf Pdf, 369.5 kB, öppnas i nytt fönster. 369.5 kB 2018-04-10 14.49
fjälltaggsvampar.pdf Pdf, 838.8 kB, öppnas i nytt fönster. 838.8 kB 2018-04-10 14.49

Aktuellt

Ett område med blottlagd sand mellan en väg och ett skogsparti. I sanden sitter en informationsskylt med rubriken Bibädd.

Arbetet med att skapa bostäder för solitära bin fortsätter. Kanske har du från Visbyleden skymtat sandiga högar i en ledningsgata? Det är så kallade bibäddar där sandlevande bin förhoppningsvis kommer gräva sina bon i sommar. Stanna gärna till och spana efter surrande nyttodjur och passa på att läs våran fina informationsskylt.

Läs mer om hotade pollinerare

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalen, SLU Länk till annan webbplats.

Stortapetserarbi

Stortapetserarbi, en rödlistad art som ingår i Åtgärdsprogram för hotade arter. Har du sett en? Rapportera gärna in på artportalen!

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss