Skyfallsliknande regn i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

Arbetar du med prövning och tillsyn av små avlopp? Det finns ett GIS-stöd som du kan använda som underlag.

Du som arbetar med prövning och tillsyn av små avlopp kan använda det här GIS-stödet som underlag för din bedömning. Det skapar förutsättningar för en rättvis, rättssäker och en nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

GIS-stödet består av tre kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd.

GIS-stödet består av kartor som visar resultatet av en riskbedömning för påverkan på recipient till följd av belastning från ett tillkommande avlopp. Kartorna har tagits fram genom riskvärdering av de kriterier lagstiftaren anvisar om för bedömning av hög skyddsnivå, utifrån miljökvalitetsnormer för ytvatten samt en retentionsfaktor som i nationella utredningar bedömts vara en viktig faktor vid bedömning av påverkan från små avlopp.

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp har tagits fram av WSP Sverige AB med utvecklingsmedel från Havs- och vattenmyndigheten. Underlagsdata för lokal retentionspotential som används i GIS-stödet är framtaget av JTI och SLU. GIS-stödet förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

GIS-stöd för små avlopp - slutrapport metodik Pdf, 493.8 kB.

GIS-stöd för små avlopp - slutrapport beskrivning Pdf, 940.7 kB.

GIS-stödet finns tillgängligt i vår geodatakatalog i form av WMS-tjänster. Du tar del av kartorna direkt i webbläsaren. För alla tre kartorna (fosfor, kväve, hälsoskydd) finns ett antal bakomliggande kartskikt som kan användas för att tolka utfallet av den sammanvägda riskbedömningen.

Länkarna kan användas i den egna GIS-miljön eller läggas till i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) eller i Google Earth. Vill du använda VISS för att titta på GIS-stödet kan du skapa VISS-bokmärken, vilket innebär att kartskikten sparas i VISS.

Nedladdningsbar geodata, filer i rasterformat (.tif) i SWEREF99TM, finns för hela Sverige och för alla analysskikt. Filerna är mellan 5-250 Mb beroende på komplexitet. Filerna är märkta med nedladdningsikoner och du hämtar dessa i vår geodatakatalog. Filerna kan öppnas i vanliga bildprogram men används med fördel i GIS-program som till exempel QGIS eller liknande för visualisering och analys mot bakgrundskartor och andra geodata.

GIS-stöd för små avlopp i Geodatakatalogen Länk till annan webbplats.

VISS-bokmärke för att öppna alla kartskikt samtidigt Länk till annan webbplats.

Koordinatsystem

WMS-tjänsterna med kartorna stödjer den nationell kartprojektion SWEREF 99 TM och de 12 lokala projektionszoner av SWEREF 99 (t.ex. SWEREF 99 16 30).

Filmer om GIS-stödet

Kontakta oss

Frågor om GIS-stödet: smaavlopp@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss