Längre vandringsleder på Gotland

På Gotland finns tre längre vandringsleder. Lederna har olika karaktär men bjuder alla på magnifika natur- och kulturupplevelser. Två löper längs med kusterna och en går tvärs över Gotland.

Klintkustleden

Klintkustleden sträcker sig från Björkume naturreservat i Lummelunda till Harudden vid Hallshuk på Gotlands nordvästkust. Längs Klintkustleden får du uppleva vida vyer från höga klintar, gammal tallskog och strandängar. Leden är 30 km lång och förvaltas av länsstyrelsen.

Mer information om Klintkustleden

Pilgrimsleden S:t Olavsleden

Pilgrimsleden S:t Olavsleden går från Visby till S:t Olofsholm i Hellvi på norra Gotland, från kust till kust tvärs över Gotland. Vandrar du Pilgrimsleden går du genom både skogs- och jordbrukslandskap och passerar ett flertal kyrkor. Leden är ca 45 km lång och förvaltas av Svenska Kyrkan.

Mer information om leden hittar du på Svenska kyrkans hemsida Länk till annan webbplats.

Östkustleden

Östkustleden sträcker sig från Närsholmen till Anga prästänge längs Gotlands östkust. Längs leden finns långsträckta sandstränder, strandängar, pittoreska fiskelägen och klintar med vida vyer. Leden är 73 km lång och förvaltas av Föreningen Östkustleden.

Mer information om leden hittar du på Östkustledens hemsida Länk till annan webbplats.

Långa vandringsleder på Gotland - karta

Allemansrätten och föreskrifter

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteter Länk till annan webbplats.

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält eller under flera dygn behöver du be markägaren om lov.

På Gotland finns mycket betesdjur. Lederna passerar flera beteshagar. Ha därför alltid din hund kopplad när du passerar genom en hage.

I naturreservat gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns där. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad. Ta reda på vad som gäller i de reservat du passerar på din vandring. Mer information finns på länsstyrelsens webb.

Kontakt