Längre vandringsleder på Gotland

På Gotland finns tre längre vandringsleder. Lederna har olika karaktär men bjuder alla på magnifika natur- och kulturupplevelser. Två löper längs med kusterna och en går tvärs över Gotland.

Klintkustleden

Klintkustleden sträcker sig från Björkume naturreservat i Lummelunda till Harudden vid Hallshuk på Gotlands nordvästkust. Längs Klintkustleden får du uppleva vida vyer från höga klintar, gammal tallskog och strandängar. Leden är 30 km lång och förvaltas av länsstyrelsen.

Mer information om Klintkustleden

Pilgrimsleden S:t Olavsleden

Pilgrimsleden S:t Olavsleden går från Visby till S:t Olofsholm i Hellvi på norra Gotland, från kust till kust tvärs över Gotland. Vandrar du Pilgrimsleden går du genom både skogs- och jordbrukslandskap och passerar ett flertal kyrkor. Leden är ca 45 km lång och förvaltas av Svenska Kyrkan.

Mer information om leden hittar du på Svenska kyrkans hemsidalänk till annan webbplats

Östkustleden

Östkustleden sträcker sig från Närsholmen till Anga prästänge längs Gotlands östkust. Längs leden finns långsträckta sandstränder, strandängar, pittoreska fiskelägen och klintar med vida vyer. Leden är 73 km lång och förvaltas av Föreningen Östkustleden.

Mer information om leden hittar du på Östkustledens hemsidalänk till annan webbplats

Långa vandringsleder på Gotland - karta

Kontakt