Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2024:11

Utkom från trycket den 27 juni 2024
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Storsjön i Sandvikens kommun.

beslutade den 25 juni 2024.¹

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1 § All fartygstrafik är förbjuden inom ett område som begränsas av följande positioner, se bilaga 1 för illustration. Positionerna nedan anges i koordinat-systemet WGS-84.

1. 60-31.327N 16-43.447E
2. 60-31.477N 16-43.257E
3. 60-31.627N 16-43.817E
4. 60-31.441N 16-44.023E

5. 60-31.627N 16-43.817E
6. 60-31.657N 16-43.957E
7. 60-31.481N 16-44.161E
8. 60-31.442N 16-44.023E

9. 60-31.477N 16-43.257E
10. 60-31.588N 16-43.143E
11. 60-31.725N 16-43.703E
12. 60-31.627N 16-43.817E

Förbudet i första stycket gäller från den 7 september 2024 klockan 07.00 till den 8 september 2024 klockan 19.00.

2 § Förbudet i 1 § gäller inte tävlande och funktionärer.
___________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 september 2024.
  2. Föreskrifterna upphör att gälla den 9 september 2024.

¹ Länsstyrelsens beslut den 25 juni 2024, dnr 3386-2024.

På Länsstyrelsens vägnar

CAROLINE NÄSLUND

Fia Branteryd (Enheten för diarium och juridik)

21FS 2024:11 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Storsjön i Sandvikens kommun Pdf, 279.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss