Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2024:9

Utkom från trycket den 24 maj 2024
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillkännagivande av beslut om ändring av länsstyrelsens beslut om ändring av Axmars naturreservat i Gävle och Söderhamns kommuner (21FS 2021:8).

Samband: 21FS 2021:8

Regeringens beslut den 2 maj 2024
(KN2023/01079)

Länsstyrelsen tillkännager att regeringen den 2 maj 2024 har beslutat att ändra lydelsen av föreskriften A 12, att upphäva föreskrift C 12 samt att de generella undantagen från föreskrifterna som anges för Försvarsmakten respektive Sjöfartsverket ska kompletteras med följande:

Föreskrifterna utgör inte heller hinder för drift, skötsel, tillsyn och normalt underhåll av befintliga fyrar och andra befintliga sjösäkerhetsanordningar. Föreskrifterna utgör vidare inte hinder för Sjöfartsverket att placera ut ny eller flytta befintlig flytande utmärkning.

Föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för Försvarsmakten och myndigheterna inom totalförsvarets militära del att bedriva verksamhet som syftar till att övervaka det svenska territoriet samt att upptäcka eller avvisa kränkningar av detsamma. Föreskrifterna utgör inte heller hinder för militär transport, förflyttningar och navigationsövningar.

Vid omfattande militär övningsverksamhet ska Försvarsmakten informera Länsstyrelsen i Gävleborgs län senast två veckor innan övningen planeras att genomföras.

Under perioden från med den 15 februari till och med den 15 augusti ska sådan verksamhet som undantagen från föreskrifterna tillåter endast genomföras om det inte är möjligt att förlägga verksamheten utanför denna tidsperiod.

I övrigt gäller länsstyrelsens beslut av den 15 november 2021, dnr 6559-2011 samt Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om naturreservatet Axmars naturreservat i Gävle och Söderhamns kommuner (21FS 2021:8).

LÄNSSTYRELSEN

21FS 2024:9 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillkännagivande av beslut om ändring av länsstyrelsens beslut om ändring av Axmars naturreservat i Gävle och Söderhamns kommuner Pdf, 96.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss